Nowoczesna stacja zmiękczania wody dla krakowskiej huty ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland wprowadza nowoczesną, wysokoefektywną metodę oczyszczania i zmiękczania wody używanej do produkcji stali. Stację zmiękczania wody na terenie krakowskiej huty buduje i przez 10 lat będzie nią zarządzać spółka Veolia Industry Polska. Generalnym wykonawcą oraz dostawcą technologii będzie Veolia Water Technologies. Dzięki tej instalacji krakowska huta ograniczy pobór wody z Dłubni aż o 95 proc. i zmniejszy ilość odpadów transportowanych na składowiska.

Obecnie krakowska huta do procesów produkcyjnych pobiera wodę z rzeki Dłubni. Jednak technologia oczyszczania wody, która ją obecnie uzdatnia to instalacja sprzed pół wieku, która bazuje na wychodzących z użycia wymiennikach jonitowych. – Dlatego zdecydowaliśmy się poszukać nowoczesnej technologii, która pozwoliłaby poprawić jakość wody dostarczanej do instalacji – mówi Gabriel Gilis, dyrektor zakładu energetycznego
w krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland.

Dostarczanie do instalacji pracujących w krakowskiej hucie odpowiednej jakości wody jest bardzo ważne. – Twarda woda powoduje, że w rurociągach i kotłach wytrąca się kamień,
co może obniżyć sprawność urządzeń lub uszkodzić instalacje
– wyjaśnia Gabriel Gilis.

Nowoczesna stacja zmiękczania wody pozwoli usunąć nie tylko tak niebezpieczną dla układów chłodzenia twardość, ale również inne zanieczyszczenia. Dzięki temu do stalowni, koksowni, walcowni gorącej i innych zakładów na terenie krakowskiej huty będzie trafiała woda o lepszej jakość, dostosowana do wymagań naszych zakładów. W ciągu godziny
w stacji będzie można oczyścić 200 m3 wody.

Proces zmiękczania będzie oparty na technologii odwróconej osmozy czyli filtracji ciśnieniowej, która jest dużo bardziej przyjazna dla środowiska niż inne, stosowane dotąd metody – zaznacza Justyna Kołtonik, kierownik wsparcia w zakładzie energetycznym
i koordynator projektu budowy stacji zmiękczania wody.

Instalacja działająca na zasadzie odwróconej osmozy będzie bardziej zaawansowana
i pozwoli uzyskać dużo czystszą wodę, a tym samym ochronić instalacje.

Zmiana systemu oczyszczania wody na nowoczesny pozwoli ograniczyć pobór wody
z Dłubni aż o 95 proc. i wykorzystywać tę z Basenu Portowego (wodę poprodukcyjną
z wewnętrznych oczyszczalni ArcelorMittal Poland). Poza tym w obecnej instalacji woda musi być podgrzewana do wyższej temperatury, by można było ją dobrze oczyścić, a to sprawia, że trzeba do tego procesu użyć znacznie więcej mediów energetycznych.
Dzięki instalacji pracującej na zasadzie odwróconej osmozy będzie można zużywać mniej energii do oczyszczenia takiej samej ilości wody.

Technologia, która będzie zastosowana w stacji zmiękczania wody jest nowoczesna, efektywna i spełnia najwyższe światowe standardy dla tego typu procesów uzdatniania
i dekarbonizacji wody. – Jej wykorzystanie w procesie oczyszczania wody pozwoli nam także zmniejszyć ilość szlamów transportowanych na składowiska  podkreśla Gabriel Gilis, dyrektor zakładu energetycznego w krakowskiej hucie.

Prace nad powstaniem stacji zmiękczania wody w krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland są już bardzo zaawansowane, instalacja ma zostać uruchomiona w połowie sierpnia. Całkowita długość instalacji, w której woda będzie oczyszczana i zmiękczana wynosi 280 metrów – taką długość miałoby ponad sześć niskopodłogowych tramwajów „Krakowiak” ustawionych jeden za drugim.


Źródło: ArcelorMittal Poland