Nowoczesne rozwiązania magazynowe w branży automotive

For. Tenneco

PROMAG S.A. dostarczyła wyposażenie magazynowe do dwóch centrów dystrybucyjnych firmy Tenneco Automotive Polska. To już kolejna duża instalacja dla branży automotive zrealizowana przez Spółkę w 2015 roku, po firmach Ronal i POLMOstrów.

Branża automotive upodobała sobie szczególnie polski rynek. Wg danych PAIZ motoryzacja jest drugim największym sektorem w Polsce pod względem generowanych obrotów. Firmy z branży automotive są bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialne za 8,6% PKB generowanego przez polską gospodarkę. Wg raportu podsumowującego rozwój branży logistycznej w roku 2015 w Polsce, jest to branża, która pod względem inwestycji magazynowych zajęła 3 miejsce.

Jedną z firm, która zainwestowała w 2015 roku w optymalizację powierzchni magazynowej jest Tenneco Automotive Polska z Rybnika. Przedsiębiorstwo należy do amerykańskiego koncernu Tenneco z siedzibą w Illinois, który produkuje części samochodowe m.in. dla: BMW, Daimler AG, Fiat, Ford Motor, General Motors, Harley-Davidson, Mazda Motor, Nissan Motor, Porsche, Renault, Suzuki, Toyota Motor, Volkswagen Group i Volvo Truck.

Fot. Tenneco

Tenneco Automotive Polska zmodernizowało zaplecze magazynowe w dwóch lokalizacjach – Rybniku i Stanowicach. Przed inwestycją składowanie odbywało się w tradycyjny sposób na posadzce w jednostkach ładunkowych gitterboxy, półpalety i zwoje blach. Projektantem i dostawcą nowego wyposażenie magazynowego została firma PROMAG S.A., która jako jedyna zapewniła kompleksową obsługę obejmującą audyt logistyczny, projekt, nadzór nad ekspertyzami budowlanymi, dostawę, montaż i szkolenia.

Firmie Tenneco na etapie audytu logistycznego przedstawiono kilka alternatywnych rozwiązań i ustawień regałów. Ostatecznie wybrano regały paletowe rzędowe wypełnione kratą pomostową z ogranicznikami palet, dostosowane do obsługi wózkami systemowymi VNA, które firma wynajmuje. Wybrany wariant modernizacji został zoptymalizowany pod względem technicznym i ekonomicznym. Dzięki wdrożonej przez PROMAG inwestycji Tenneco zwiększyło aż o 70% swoją powierzchnię składowania, przy posiadanych zasobach lokalizacyjnych. Uzyskano także bezpośredni dostęp do każdej składowanej jednostki ładunkowej i obniżono czasochłonność operacji logistycznych. Dzięki nowej organizacji pracy magazynu, szczegółowym rozwiązaniom technicznym, dostosowanym do specyfiki składowanego towaru oraz wsparciu szkoleniowemu, znaczącej poprawie uległo także bezpieczeństwo pracy i składowanych produktów, co było jednym z priorytetów dla firmy Tenneco.

Źródło: PROMAG