Nowy blok w Kozienicach – kontrakt podpisany

  Enea Wytwarzanie podpisała z konsorcjum Hitachi Power Europe GmbH oraz Polimex-Mostostal umowę na budowę nowego bloku energetycznego – poinformowała Enea Wytwarzanie.

  Enea Wytwarzanie i konsorcjum firm: Hitachi Power Europe GmbH oraz Polimex-Mostostal podpisały dzisiaj o 14 w Świerżach Górnych umowę na budowę nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym.

  Będzie to jednostka pracująca na nadkrytyczne parametry pary o mocy 1075 MW brutto i sprawności 45,6 proc. netto. Ma powstać kosztem około 6,4 mld złotych brutto. Zakończenie budowy nowego bloku planowane jest na II półrocze 2017 roku.

  – Budowa kozienickiego bloku jest jedną z szeregu inwestycji, które będą realizowane przez spółki znajdujące się pod kontrolą Skarbu Państwa, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Firmy te posiadają dziś około 70 proc. mocy zainstalowanej w systemie energetycznym. Daje to nam gwarancję bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Polsce. Proces modernizacji polskiej energetyki zaczynamy dziś w Kozienicach – mówi Mikołaj Budzanowski, minister Skarbu Państwa.

  – Budowa finansowana będzie ze środków własnych koncernu Enea oraz z jego 10-letniego programu emisji obligacji. Inwestycja ta znacząco zbilansuje możliwości wytwórcze GK Enea w stosunku do zapotrzebowania ze strony klientów – odbiorców energii elektrycznej – mówi Krzysztof Zborowski, prezes zarządu Enea Wytwarzanie i zarazem wiceprezes Enei.

  Z kolei Hitachi Power Europe informuje, że kontrakt kozienicki stanowi pierwszy krok na drodze do zwiększenia udziału firmy w rozwoju polskiego rynku elektrowni oraz zapewnienia niezawodnych dostaw energii elektrycznej. W ramach kontraktu HPE dostarczy kompletny kocioł wraz z nadrzędnym oprzyrządowaniem i sterowaniem oraz wyposażeniem pomocniczym. Spółka macierzysta – Hitachi Ltd. dostarczy turbinę parową oraz powiązane komponenty. Odsiarczaniem spalin zajmie się spółka siostra Babcock-Hitachi K.K.

  – Wysoka sprawność netto bloku przekłada się nie tylko na znacznie wyższą moc wytwórczą, ale także pozwala zaoszczędzić cenne zasoby naturalne (mniejsze zużycie paliwa) i ograniczyć emisję dwutlenku węgla w stosunku do elektrowni starszej generacji – napisano w komunikacie HPE.

  Udział Polimeksu-Mostostal w pracach wynosi ok. 43 proc. Polimex informował wcześniej, że z chwilą rozpoczęcia realizacji kontraktu do spółki wpłynie zaliczka, w wysokości 10 proc. wartości kontraktu, czyli ok. 260 mln zł.