Nowy kontrakt Introlu

    Introl i SEJ podpisały umowę w tej sprawie 4 października. Jak czytamy w komunikacie Introlu, przedmiotem umowy jest budowa układów wysokosprawnej kogeneracji w SEJ S.A. – zabudowa dwóch agregatów prądotwórczych z układami odzysku ciepła zasilanych gazem z odmetanowania kopalń o mocy ok. 4,0 MWe każdy, w systemie „pod klucz”, wraz ze świadczeniem usług serwisowych.

    Agregaty prądotwórcze zostaną zabudowane w EC Moszczenica (1 agregat) oraz w EEG EC Pniówek (1 agregat).

    Wartość przedmiotu umowy wynosi 33,9 mln zł netto (41,4 mln zł brutto), w tym za realizację przedmiotu zamówienia w części obejmującej budowę układów wysokosprawnej kogeneracji w SEJ S.A. – zabudowa dwóch agregatów prądotwórczych z układami odzysku ciepła zasilanych gazem z odmetanowania kopalń o mocy ok. 4,0 MWe każdy, w systemie „pod klucz” wynagrodzenie wynosi 22,6 mln zł netto, a reszta kwoty będzie zapłacona za świadczenie usług serwisowych.

    Termin wykonania przedmiotu umowy strony określiły na 4 lipca 2011 r. Świadczenie usług serwisowych obejmuje okres 10 lat od daty podpisania protokołu końcowego pozytywnego odbioru prac, będących przedmiotem umowy.