Nowy moduł „Eplan Operational Sequence”: lepsze udokumentowanie sekwencji działań

Znajomość sekwencji działań jest niezwykle przydatna, w szczególności przy projektowaniu maszyn i instalacji oraz programowaniu ich systemów sterowania. Rozwiązanie „Eplan Operational Sequence” pozwala na dokumentowanie cyklogramu maszyny lub instalacji przez korzystanie z wygodnych opisów procesu. Do wyboru jest schemat funkcjonalny lub standard GRAFCET. Niewątpliwą korzyścią dla programistów sterowników PLC jest kompletna dokumentacja, z kontrolą interakcji pomiędzy elementami wykonawczymi i czujnikami.

 

Ze względu na stale rosnącą złożoność oraz mechatroniczne interakcje podzespołów, przejrzyste przedstawienie cyklogramu dla maszyn i systemów instalacji jest coraz trudniejsze, nawet jeśli jest nieodzownym elementem planowania sterowania i systemu kontroli. Eplan przedstawia rozwiązanie o nazwie „Eplan Operational Sequence”. Nowa opcja platformy Eplan w wygodny sposób uwzględnia ciąg procesów w całej dokumentacji systemów sterowania. Oprogramowanie oferuje różne elastyczne sposoby opisu procesów operacyjnych tj. obsługiwane najczęściej schematy funkcjonalne, jak również najnowszą wersję schematów GRAFCET (Graphe Fonctionnel de Commande Etapes/Transitions). Korzyści są oczywiste jako, że programista sterownika PLC otrzymuje na czas informacje o wymaganych urządzeniach wykonawczych i czujnikach oraz ich żądanej interakcji operacyjnej w określonym przedziale czasu. Dzięki temu rozwiązaniu zyskuje cenny czas na zaplanowanie sterowania maszyny, a cały proces projektowania zostaje przyśpieszony. Zmiany na schematach można wówczas automatycznie zintegrować z opisami procesów i doskonale udokumentować nawet w późniejszym terminie.

Funkcja nawigatora zasobów będzie odtąd centralnym oknem dialogowym do wstawiania funkcji programu Eplan dla funkcji lub schematów GRAFCET. Nie ma znaczenia, czy funkcja została już umieszczona na schemacie, czy też zostanie utworzona jako nowy zasób. Na schemacie należy wstawić jedynie wartości skali czasu/kroków oraz sekwencję procesu. Wymagane formularze są zawarte w programie, a niezbędne wartości można stosunkowo łatwo wstawiać jako makra. Jedynym ręcznym krokiem, jaki pozostaje do wykonania, jest złożenie sekwencji procesu z elementów graficznych w postaci linii łamanych. Automatyczne tłumaczenie na języki obce jest możliwe w cyklogramach od samego początku, podobnie jak inne funkcjonalności zwiększające jakość projektowania.

Moduł „Eplan Operational Sequence” będzie dostępny wraz z wprowadzeniem najnowszej wersji Platformy Eplan 2.1 jesienią 2011 r. Będzie on elementem Eplan Fluid w wersji 2.1. Nie będzie miało znaczenia, czy EPLAN Fluid został zainstalowany jako indywidualny program, czy też jako dodatek do Eplan Electric P8.

Arkusze cyklogramów stanowią ważny składnik procesu projektowania i są nieodzowne przy planowaniu, śledzeniu procesu projektowania urządzeń oraz instalacji. Ponadto są często wymagane w dokumentacji klienta (na przykład dostawców motoryzacyjnych) w celu optymalizacji czasu cyklu systemu jako całości. Biorąc pod uwagę standardy GRAFCET, schematy te stanowią prezentację sekwencji sterowania, dla których został opracowany język specyfikacji zgodnie z normą DIN EN 60848. W tym przypadku prezentacji dotyczy funkcji maszyny z punktu widzenia programisty sterownika PLC, podczas gdy schematy funkcjonalne oferują tylko uproszczony widok technologiczny.

www.eplan.pl