Nowy przewodnik NSK po łożyskach do pomp i sprężarek

  Odpowiednio dobrane łożyska pozwalają osiągnąć pompom i sprężarkom większą wydajność, a firmom ponosić niższe koszty eksploatacji przy jednoczesnym zmniejszeniu fizycznych rozmiarów i zwiększeniu interwału czasowego pomiędzy kolejnymi przestojami (MTBF). Japoński producent łożysk tocznych, NSK opublikował najnowszy przewodnik pt. „Łożyska do pomp i sprężarek” zawierający informacje dotyczące innowacji w dziedzinie technologii łożyskowej i nowatorskich rozwiązań oraz konfiguracji stosowanych w pompach przemysłowych, aby zapewnić najwyższą sprawność  utrzymania ruchu.

  W przemyśle wydobywczym pompy są szczególnie istotne dla wydobycia, obróbki i przetwarzania surowców. Chociaż często pozostają elementem, o którym się nie pamięta, każde zaniedbanie może skutkować nagłą utratą wydajności i narastającymi kosztami utrzymania.

  Producenci pomp rywalizują w miniaturyzacji swoich urządzeń chcąc zapewnić bardziej kompaktowe i wydajne rozwiązania, przy jednoczesnym wydłużeniu żywotności i zwiększeniu interwału czasowego pomiędzy kolejnymi przestojami. Potrzeby zwiększają oczekiwania wobec łożysk kulkowych i wałeczkowych używanych w przemyśle wydobywczym. Ciągły rozwój technologii łożyskowej jest konieczny w branży, która musi prowadzić nieustanne inwestycje, aby utrzymać stałe tempo wydobycia.

  – W zależności od konstrukcji, łożyska w pompach mogą pracować pod osiowymi bądź promieniowymi obciążeniami, a także w kombinacji obu z nich. Chociaż prędkości pracy i warunki smarowania często się różnią, stałym wyzwaniem jest zapewnienie długiej żywotności oraz wysokiego MTBF w trudnych warunkach pracy – wyjaśnia Mirosław Jaroszka, menedżer wsparcia technicznego CEE w NSK Polska.

  Przykłady rozwiązań dla pomp

  Pompy stosowane w przemyśle wydobywczym mają różne konstrukcje i rozmiary. W zależności od pompowanego medium (np. ciecz albo gaz) używa się pomp odśrodkowych, tłokowych, śrubowych, wirowych i wirnikowych. Każda z nich ma swoje własne wymagania w zakresie projektowania łożyska. Firma NSK odpowiadając na te potrzeby przygotowała dedykowane rozwiązania dla każdej z nich:

  1.    Pompy odśrodkowe wymagają łożysk, które są w stanie wytrzymać obciążenia promieniowe i osiowe. Jednym z rozwiązań zaproponowanych przez NSK jest łożysko kulkowe „High Reliability Deep Groove” (seria HR), ze specjalnie powiększonymi elementami tocznymi w stosunku do standardowych łożysk. Taka konstrukcja pozwala zwiększyć obciążenie dynamiczne aż do 19%, jak również znacznie poprawić żywotność urządzenia.

  2.    Pompy tłokowe, często używane do generowania wysokich ciśnień w hydraulice i urządzeniach powietrznych, muszą być przystosowane do działania pod ciężkim obciążeniem osiowym i promieniowym. Wymagają również precyzyjnego montażu wraz ze zgodnością z olejem smarującym. W celu spełnienia warunków, inżynierowie NSK zaprojektowali łożysko walcowe ze specjalnym koszykiem L-PPS, mającym zwiększoną odporność na temperaturę oraz powiększoną stabilność chemiczną.

  3.    Pompy zanurzeniowe są powszechnie używane do usuwania cieczy. Zawierają zamocowany pionowo elektryczny silnik sprzężony bezpośrednio z wirnikiem. Wymaga się od nich pracy przez długi czas, przy minimalnej konserwacji. Górne łożysko pompy powinno mieć bardzo długą żywotność, jednak może być ona drastycznie skrócona przez pełzanie będące przyczyną przedwczesnego uszkodzenia łożyska. NSK zaprojektowała nową serię łożysk do wszelkich zastosowań, w których występuje problem pełzania. Łożyska „wolne od pełzania” wykorzystują O-Ring’i na zewnętrznej powierzchni łożyska do zwiększenia odporności na pełzanie. Dzięki znacznemu zwiększeniu MTBF tej części, koszty utrzymania zostały zredukowane przy jednoczesnej poprawie wydajności.

  Przewodnik „Łożyska dla pomp i sprężarek”

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w bezpłatnym przewodniku wydanym przez NSK „Łożyska do pomp i sprężarek”. Zawiera szczegółowe informacje o specyfikacji zastosowań i łożyskach najlepiej pasujących do konkretnych rozwiązań, aby zapewnić efektywną i niezawodną pracę. W przewodniku pokazane są również najnowsze osiągnięcia w dziedzinie łożysk, a także „success stories” w przemyśle wydobywczym.

  Przewodnik jest dostępny w postaci papierowej i elektronicznej. Wersję w formacie PDF można ściągnąć bezpośrednio ze strony internetowej NSK   http://www.nskeurope.pl/cps/rde/dtr/eu_pl/PL_PumpsCompressors.pdf.