Nowy REMIRA Connector standaryzuje połączenie z SAP

Dzięki nowemu konektorowi REMIRA standaryzuje połączenie swoich rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw ze światem systemowym SAP. Użytkownicy korzystają z prostej i szybkiej integracji.

REMIRA ujednoliciła połączenie swoich rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw ze światem użytkowników systemu SAP za pomocą nowego konektora. Dzięki rozwiązaniu plug-and-play nasi klienci i użytkownicy SAP będą mogli skorzystać z prostej i szybkiej integracji. Do instalacji nie są już potrzebni zewnętrzni dostawcy usług. Teraz nawet mocno zaawansowane, konieczne integracje mogą być realizowane bardziej ekonomicznie. Rozwiązania programowe firmy REMIRA przyczyniają się do postępu technicznego w łańcuchu dostaw w przedsiębiorstwach handlowych i przemysłowych wszystkich branż. 

Podłączenie specjalnego oprogramowania do firmowego systemu SAP wiąże się zwykle z dużym nakładem pracy konsultantów. Oprócz własnego działu IT, często konieczne jest zaangażowanie zewnętrznych specjalistów w celu przeniesienia prawidłowych danych z systemu i z powrotem. Dzięki nowemu SAP Connector REMIRA umożliwia użytkownikom SAP szybkie i ekonomiczne wdrożenie naszych systemów bez konieczności dodatkowego programowania. Oznacza to, że klienci nie są już uzależnieni od zewnętrznych firm zajmujących się systemami SAP w zakresie integracji naszych, nowych rozwiązań programowych. Otrzymują oni kompletny pakiet typu plug-and-play z jednego źródła. 

Samodzielne wdrażanie wysoko zintegrowanych procesów SAP

REMIRA oferuje w swoim ekosystemie pięć ściśle powiązanych rozwiązaniami w chmurze ze sobą jednostek biznesowych dla całego łańcucha dostaw. Wszystkie programy REMIRA są połączone z rozwiązaniami SAP za pomocą interfejsów i od lat z powodzeniem współpracują z tym systemem ERP. Teraz REMIRA standaryzuje połączenie swoich produktów ze światem systemu SAP za pomocą własnego konektora. „Dzięki nowemu narzędziu tworzymy standaryzowaną łączność naszych rozwiązań programowych z SAP, a tym samym dalszą wartość dodaną dla naszych klientów”, wyjaśnia Oliver Jenneskens, CTO firmy REMIRA. „Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko i bez dużego nakładu realizować potrzeby klienta nawet w projektach z wieloma przepływami danych z i do SAP niezależnie.” 

Rozwiązania z pakietu oprogramowania REMIRA są w pełni kompatybilne z systemami SAP. Narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję i gotowe do pracy w chmurze są skoordynowane w taki sposób, że użytkownicy zawsze otrzymują odpowiednie rozwiązanie wszystkich zadań w ramach przetwarzania danych. Od planowania za pomocą Sales & Operations Planning, poprzez automatyczne planowanie i optymalizację zaopatrzenia, aż po planowanie produkcji i logistykę magazynową – REMIRA oferuje inteligentne rozwiązania programowe, a tym samym zapewnia użytkownikom technologiczną przewagę konkurencyjną.


REMIRA