NSK – rozwiązania dla sektora papierniczego

  Łożyska z technologią Molded-Oil są szczególnie efektywne w środowisku zapylonym i wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko dostania się wody do ich wnętrza. Opcjonalnie, gdzie są wymagane ultrawysokie prędkości, firma NSK usprawnia funkcjonowanie licznych sekcji sitowych maszyn papierniczych za pomocą serii łożysk baryłkowych HPS.

  W przypadku sekcji prasowej, gdzie wysokie obciążenia i prędkości sprawiają, że wybór niewłaściwego łożyska może spowodować uszkodzenia, takie jak łuszczenie bieżni, NSK oferuje łożyska trójpierścieniowe. Są one dostępne w kombinacji łożysk baryłkowych/baryłkowych (serie 2SL) lub baryłkowych/walcowych (serie 2PSL). Wykorzystanie łożysk baryłkowych HPS z masywnymi mosiężnymi koszykami to kolejne rozwiązanie, które sprawdza się w sekcji prasowej maszyny papierniczej.

  Sekcja susząca maszyny papierniczej charakteryzuje się nie tylko wysokimi obciążeniami i prędkościami, ale także podwyższonymi temperaturami sięgającymi 150°C. W rezultacie wewnętrzny pierścień łożysk może stać się bardziej podatny na pęknięcia. Aby wyeliminować ten problem, NSK opracowała serię baryłkowych łożysk wałeczkowych TL. Oprócz specjalnej obróbki cieplnej, która gwarantuje wysoką stabilność wymiarową, stal w serii TL charakteryzuje się składem chemicznym znacząco zwiększającym odporność na zużycie i pękanie pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych.

  Dostępne są również łożyska walcowe z samonastawnym pierścieniem zewnętrznym (seria RUB), które zapobiegają problemom związanym z nieregularnym zużyciem oraz niwelują wpływ występowania nieoczekiwanych niewspółosiowości. Podobnie jak w przypadku sekcji sitowej i prasowej, również w sekcji suszącej baryłkowe łożyska wałeczkowe HPS stanowią popularne rozwiązanie, które może być wyposażone w masywny koszyk mosiężny lub koszyk stalowy tłoczony w zależności od wybranego zakresu wymiarowego.

  W sekcji kalandrowania (wygładzania) walce maszyny papierniczej są narażone na wysokie obciążenia i prędkości, które mogą prowadzić do zużycia zmęczeniowego łożysk baryłkowych i odkształcania termicznego pierścienia wewnętrznego. Ponadto w wyniku występowania podwyższonej temperatury istnieje ryzyko utraty stabilności wymiarowej oraz wytrzymałości mechanicznej łożyska.

  Dla tej aplikacji zostały opracowane serie łożysk walcowych NSK TL-RUB, dzięki którym walce kalandra mogą się swobodnie rozszerzać termicznie, co zapewnia wyższą dokładność pracy i możliwość ciągłego funkcjonowania w temperaturze do 200ºC.

  W portfolio NSK dostępne są inne rozwiązania dla sekcji kalandrowania, obejmujące standardowe łożyska baryłkowe TL, łożyska baryłkowe HPS oraz łożyska trójpierścieniowe.

  Wraz z produktami dostępny jest również program wartości dodanej AIP firmy NSK opracowany w celu poprawy niezawodności maszyn oraz zwiększenia wiedzy zespołów technicznych i konserwacyjnych klientów. Program AIP integruje najnowsze technologie NSK z udowodnionym know-how. Eksperci NSK, rozpoczynając od analizy napotkanych problemów, określają zorganizowany plan interwencji i zapewniają wsparcie dla klienta w zakresie wdrażania optymalnych rozwiązań mających na celu uzyskanie potwierdzonych redukcji kosztów.

  Autor: NSK