Numeryczny model złóż w KW

    Spółka informatyczna Asseco Poland podpisała umowę z Kompanią Węglową na wdrożenie systemu prowadzenia numerycznego modelu złoża.

    Wartość umowy wyniosła 11,5 mln zł brutto. Wdrożenie systemu zostanie zrealizowane przez konsorcjum, którego liderem będzie Asseco Poland. Pozostałe firmy wchodzące w skład konsorcjum to: GEO-LISP, Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Vertical i Centrum Informatyki ROW.

    Asseco Poland będzie odpowiedzialne za budowę architektury systemu i kierowanie całym projektem, firma GEOLISP za dostawę rozwiązania do zarządzania mapami, spółka Vertical zajmie się digitalizacją i wektoryzacją map, CIROW natomiast będzie wspierał przedsięwzięcie poprzez zabezpieczenie strony sprzętowej projektu.