Obsługa techniczna wózków widłowych

Wyszkoleni technicy to klucz do sukcesu każdego programu utrzymania ruchu, jednak równie ważne są odpowiednie procedury. Źródło: Pixabay

Właściwie zaplanowany i wdrożony program utrzymania ruchu to czynnik wpływający na optymalizację czasu pracy floty i wzrost jej produktywności. W jaki sposób zwiększyć efektywność działania tego programu?

To, jak powinien wyglądać program obsługi technicznej, zależy od rozmiarów floty. Najczęściej taki program będzie zawierał podstawowe czynności serwisowe. W przypadku większych flot warto natomiast wyjść poza granice podstawowej obsługi technicznej i zastosować dodatkowe narzędzia przeznaczone do zarządzania zasobami.

1. Szkolenia dla techników

Nie bez powodu każdy producent wózków widłowych zaleca wykonywanie przeglądów przez technika przeszkolonego u producenta. Tylko dobrze wyszkoleni serwisanci, zaznajomieni ze specyfiką obsługiwanego sprzętu, będą potrafili sprawnie i efektywnie go naprawić.

Przeszkoleni przez producenta technicy – zarówno przedstawiciele producenta, jak i pracownicy klienta – mają dostęp do oprogramowania i wiedzy technicznej, np. biuletynów technicznych, które pomagają szybko zdiagnozować i naprawić problem. Nieprzeszkolony pracownik może użyć niewłaściwych lub zbędnych części, co spowoduje wydłużenie czasu przestoju maszyny i wzrost kosztów.

Przeszkolona załoga ma ponadto większą motywację do pracy oraz czerpie z niej więcej satysfakcji, co w rezultacie przekłada się na dłuższe działanie i trwałość sprzętu.

2. Planowane czynności serwisowe i inne środki zapobiegawcze

Konserwacja planowana może obejmować wymianę płynów i filtrów oraz zapewnienie odpowiedniego smarowania. Ważne jest, by planować działania serwisowe na podstawie godzin pracy urządzenia i poziomu jego aktywności. Na przykład wózek widłowy służący do wykonywania czynności lekkich może wymagać przeprowadzenia działań serwisowych co 500 godzin pracy, podczas gdy wózek przeznaczony do cięższych zadań (np. pracujący w chłodni) – co 250 godzin.

Planując program utrzymania ruchu, warto uwzględnić w nim również czynności mające na celu odpowiednie utrzymanie opon, użytkowanie baterii i ładowarek, a także zapewnienie wysokiej sprawności energetycznej urządzeń.

Opony i nawierzchnia. Dostępnych jest wiele różnego rodzaju opon do wózków widłowych, a każda z nich jest przeznaczona do pracy w innych warunkach. Przy wyborze ogumienia należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak masa, rodzaj nawierzchni i pokonywane dystanse. Właściwie dobrana opona może nie być najtańsza, ale dzięki swojej trwałości będzie najbardziej opłacalna w dłuższym okresie eksploatacji.

Prostym sposobem na eliminację uszkodzeń ogumienia, kół i łożysk jest utrzymanie w czystości samej nawierzchni oraz jej naprawa w razie uszkodzenia lub powstania nierówności. Odłamki palet, zanieczyszczenia i kawałki folii do pakowania mogą bowiem utknąć w elementach kół wózka widłowego, co powoduje uszkodzenia i przestój maszyny.

Baterie i ładowarki. Należy się upewnić, że każdy wózek widłowy ma właściwy akumulator, i ładować go tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Współczesne technologie pozwalają na użycie wskaźnika, który informuje o potrzebie naładowania baterii. Akumulatory mają skończoną liczbę cykli określającą ich trwałość – zwykle jest to od 1500 do 2000 cykli. Każde rozładowanie akumulatora to jeden cykl, zatem wózki widłowe z wyższą sprawnością energetyczną zapewniają również dłuższe życie akumulatorom.

Ładowanie akumulatorów niezupełnie rozładowanych może obniżyć ich trwałość, dlatego należy przestrzegać harmonogramu ładowań. By spełnić wymagania dotyczące utrzymania gwarancji baterii, może być konieczne przechowywanie szczegółowych raportów zawierających opis interwałów ładowań, temperatur i wilgotności (w celu udowodnienia, że czynności serwisowe prowadzone są zgodnie z zaleceniami).

Wykorzystanie wózka z niesprawnym akumulatorem lub z akumulatorem z niesprawnymi ogniwami może skutkować wystąpieniem mylących kodów usterek w pojeździe lub nawet wpływać na niezawodność wyposażenia elektrycznego pojazdu.

Należy się również upewnić, że używana jest odpowiednia ładowarka. Jeżeli nie jest ona zaprojektowana do ładowania dużego akumulatora, pełne ładowanie nie będzie możliwe, co skróci jego trwałość i wymusi częstsze powtarzanie procedury ładowania.

Sprawność energetyczna. Wózek widłowy z niską sprawnością energetyczną może generować zbędne koszty i zmniejszać wydajność produkcji. Ponadto niska sprawność energetyczna powoduje zwiększenie ilości energii potrzebnej do wykonania danej pracy, co przekłada się na zwiększoną emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Czynnik ten jest zaś istotny dla firm, które chcą funkcjonować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Istnieją sposoby na sprawdzenie, czy pojazd działa w zakresie najwyższej sprawności. Po pierwsze bateria powinna pracować przy maksymalnym napięciu. Jeśli pracuje przy niskim, brak mocy pojazdu kompensowany jest większym natężeniem prądu pobieranego z baterii. Skutkiem tego jest zwiększone wydzielanie ciepła, co może prowadzić do uszkodzenia podzespołów elektronicznych. Po drugie części powinny być odpowiednio zamocowane i właściwie smarowane, by uniknąć oporu ruchu wymagającego dostarczenia większego momentu mechanicznego, a co za tym idzie, powodującego dodatkowy pobór prądu z baterii.

Program do zarządzania flotą wózków może pomóc w oszacowaniu sprawności energetycznej dzięki porównaniu zużytej energii elektrycznej i wykonanej pracy. Przy zachowaniu pozostałych czynników na stałym poziomie pojazd o wyższej sprawności będzie cechował się dłuższym okresem pracy między ładowaniami, co zmniejszy koszty energii i nakład pracy przy wymianie baterii.

3. Gwarancja

Sprzedawca wózków widłowych może pomóc w dostosowaniu pakietu gwarancyjnego odpowiedniego dla danego zastosowania oraz zaproponować poziom usług serwisowych wykraczający poza standardowo oferowane usługi. Przy wyborze gwarancji warto rozważyć, czy firma będzie korzystać z usług techników zakładowych, czy zewnętrznej firmy serwisującej. Pytania, na jakie należy sobie odpowiedzieć, brzmią: „Czy technicy z naszej fabryki będą dysponować wystarczającą ilością czasu i poziomem wiedzy, by przeprowadzać planowane czynności serwisowe w odniesieniu do wszystkich wózków z naszej floty?”; „Kto może najszybciej zareagować na wystąpienie awarii, znaleźć części i przeprowadzić nieplanowane czynności serwisowe, by zminimalizować przestój pojazdu?”; „Jeżeli wózki widłowe nie wykonują pracy i oczekują na wykonanie czynności serwisowych, jakie są realne koszty traconego czasu?”; „Czy dodatkowe wózki widłowe są potrzebne jako zapasowe na czas remontu innych pojazdów?”; „Jaki jest koszt ich zakupu?”.

4. Zarządzanie flotą

Dzięki zbieraniu i analizie danych w czasie rzeczywistym można zaobserwować, w jaki sposób wózki są używane i ile godzin każdy z nich pracuje. Takie informacje mogą być wykorzystane do maksymalizacji produktywności i redukcji kosztów. Mogą również ujawnić wykorzystanie wózka widłowego niezgodnie z przeznaczeniem. Jeśli np. wózek widłowy służący do transportu towarów na duże wysokości jest używany do transportu poziomego na długie dystanse, stwarza to niepotrzebne ryzyko zużycia pojazdu.

Zarządzanie flotą może również pomóc w ocenie, czy pojazd wykorzystywany jest wydajnie. Jeżeli jeden wózek znajduje się w użyciu cały dzień, inny zaś większość czasu jest niewykorzystany, oznacza to, że liczbę pojazdów można zmniejszyć lub część z nich przeznaczyć do innych zadań.

Innym sposobem, dzięki któremu zarządzanie flotą może długookresowo zmniejszyć koszty, jest możliwość szacowania wydatków na konserwację każdego wózka. Jeśli jakiś starszy pojazd wymaga sporych wydatków, bardziej opłacalne może się okazać kupno nowego.

Podsumowanie

Właściwie zaplanowany i wdrożony program utrzymania ruchu zapewni długą i niezawodną pracę wózków widłowych. Planowane czynności serwisowe przeprowadzane przez przeszkolonych techników oraz analiza danych czasu rzeczywistego pozwolą zmaksymalizować czas pracy pojazdów oraz zminimalizować koszty.


Tony Fedele jest wicedyrektorem ds. operacyjnych w firmie Abel Womack Inc., centrum sprzedaży i serwisu Raymond Corp.