Odwadniacze w opinii użytkownika

Odwadniacze (garnki kondensacyjne) są bardzo kłopotliwe w utrzymaniu. W instalacjach występują licznie, są rozproszone i często niedostępne, a ich uszkodzenia są trudne do zdiagnozowania. Straty energii przy przepływie przez odwadniacz są zwykle niezauważalne, a to z kolei sprzyja zaniedbywaniu prawidłowej konserwacji. Niestety, zignorowanie uszkodzonego odwadniacza bywa wyjątkowo kosztowne.

Producenci odwadniaczy są nieocenionym źródłem informacji na ich temat, więc użytkownicy muszą ufać ich zaleceniom co do prawidłowego zastosowania produkowanych przez nich wyrobów. Jednakże elementy instalacji parowych, którymi dysponują zakłady przemysłowe, rzadko pochodz ą od tego samego dostawcy, a wskazówki różnych producentów bywają czasem niespójne. Dlatego w niektórych sytuacjach użytkownicy odwadniaczy muszą sobie nawzajem pomagać. Niniejszy artykuł przedstawia właśnie punkt widzenia użytkownika.

Podstawowe informacje o odwadniaczach

Głównym zadaniem odwadniacza w instalacji parowej jest usuwanie z niej kondensatu, bez konieczności upuszczania pary. Stosowane są cztery podstawowe typy odwadniaczy, które wykonują to zadanie na różne sposoby.

 Odwadniacz termostatyczny

Odwadniacz tego typu otwiera zawór w określonej temperaturze. W temperaturze nasycenia pary zawór pozostaje zamknięty, a otwiera się stopniowo wraz ze spadkiem temperatury poniżej temperatury nasycenia. Kondensat spływa w kierunku odwadniacza i tworzy słup wody w rurze przed odwadniaczem.

Powierzchnia słupa wody ma temperaturę nasycenia pary, natomiast dolna część słupa cechuje się temperaturą nieco niższą. Ponieważ działanie odwadniacza uzależnione jest od temperatury, efektywnie steruje ona wysokością słupa kondensatu. Zawór odwadniacza znajduje się u podstawy słupa, tak więc z układu usuwany jest tylko kondensat.

Odwadniacz tego typu może pracować w stosunkowo szerokim zakresie ciśnień i przepustowości (patrz wykres) i cechuje się doskonałymi charakterystykami rozruchowymi, ponieważ jego zawór pozostaje całkowicie otwarty w niskich temperaturach rozruchowych.