Opóźnienia w finansowaniu bloku w Stalowej Woli

  Podpisano aneksy do umów związanych z budową bloku gazowego 450 MW w Elektrowni Stalowa Wola. Zgodnie z nimi przedłużony zostaje termin dostarczenia przez Elektrociepłownię Stalowa Wola do PGNiG oświadczenia potwierdzającego uzyskanie finansowania projektu „Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli”.

  Przesunięto także termin zawarcia umowy (lub umów) zapewniającej finansowanie budowy, rozruchu i rozpoczęcia eksploatacji bloku gazowo-parowego.

  Termin spełnienia warunków przesunięto z 31 grudnia 2012 r. na 30 kwietnia 2013 r.

  Powodem zmiany zapisów umów jest konieczność zapewnienia odpowiedniego okresu dla zakończenia formalności związanych z negocjacjami i podjęciem decyzji korporacyjnych – poinformowały w komunikatach PGNiG oraz Tauron.

  Tauron Polska Energia oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęły 3 grudnia budowę bloku 450 MWe w Stalowej Woli.

  Blok finansowany jest w formule project finance. Zarządzać nim będzie spółka celowa Elektrociepłownia Stalowa Wola, w której PGNiG i Tauron Polska Energia posiadają po 50 procent udziałów. Inwestycja o wartości 1,6 mld zł finansowana jest ze środków własnych partnerów (ok. 25 proc.) oraz ze środków zewnętrznych (75 proc.) pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju.

  Jednostka zostanie oddana do eksploatacji w 2015 roku.