Oprogramowanie – Podstawy oprogramowania do zarządzania energią

Potężne narzędzia analityczne, takie jak oprogramowanie, komputery osobiste PC, sieci komputerowe czy Internet, są obecnie osiągalne po jednym kliknięciu myszką. Sprzęt do monitorowania energii gromadzi wszelkie dane, a oprogramowanie analizuje dane krytyczne, niezbędne do odpowiedzialnego zarządzania energią.

Oprogramowanie służące do zarządzania energią umożliwia kontrolę nad sposobem wykorzystywania elektryczności. Pozwala renegocjować ceny dostarczanej energii, zapobiegać kosztownym problemom związanym z jej jakością, rozpoznawać i korygować dostawy elektryczności, a także nadzorować zapotrzebowanie na nią, by uniknąć kar związanych z niewłaściwym oszacowaniem potrzeb. Najnowocześniejsza technologia monitorowania energii dostarcza danych na temat jej zużycia i jakości.

 

Rys. 1. Porównując rachunki dostawcy energii z aktualnymi danymi zużycia energii w systemie zarządzania energią, można zauważyć potencjalną redukcję kosztów energii. (Zdjęcie dzięki Siemens Energy & Automation, Inc.)

 Funkcjonalność oprogramowania

Najnowocześniejsze oprogramowanie do zarządzania energią oferowane jest zwykle wraz z odpowiednim osprzętem. Jego funkcje to prezentacje, analizy, sterowanie, diagnozowanie i łączność.

 Prezentacja

Funkcje prezentacji dotyczą wyświetlania właściwości raportów. Do najbardziej typowych narzędzi programowych, służących do zarządzania energią, należą mierniki graficzne, wyświetlacze kształtów fal czy wizualizacje wykresów trendów. Równie istotne są funkcje sporządzania raportów, tabel danych czy dynamicznej wymiany danych (DDE – ang. Dynamic Data Exchange).

Dynamiczna wymiana danych DDE jest standardem w oprogramowaniu działającym w programach Windows. Umożliwia wykorzystywanie danych w innych programach. Na przykład: dane dotyczące zużycia energii mogą być łatwo przenoszone do pliku w programie Excel, co znacznie ułatwia tworzenie raportów i wykresów. Dzięki wykorzystaniu dynamicznej wymiany danych DDE niektóre programy mogą odczytywać, wyświetlać oraz zapisywać dane pochodzące z innych aplikacji, takich jak automatyczne systemy sterowania procesami czy systemy automatyki zainstalowane w budynkach.

Oprogramowanie generuje raporty w oparciu o dane zapisane w plikach archiwalnych bądź też na podstawie wartości uzyskiwanych w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem standardowych formatów lub szablonów, stanowiących integralną część aplikacji. Większość programów umożliwia tworzenie własnych formatów i szablonów zapisu informacji. Raporty mogą być zachowywane w formacie HTML, umożliwiającym późniejszą ich wizualizację za pomocą przeglądarki internetowej.

Autor: Jack Smith, Plant Engineering