Orlen rozpoczyna inwestycję Metatezy

    PKN Orlen zawarł kontrakt na licencję i projekt bazowy instalacji Metatezy. To pierwszy etap realizacji jednej z kluczowych inwestycji petrochemicznych, która ma zwiększyć produkcję propylenu w Płocku do poziomu 550 tys. ton rocznie.

    Na dostawcę licencji i projektu wybrana została firma Lummus Technology z grupy CB&I, specjalizującej się w szeroko rozumianej infrastrukturze energetycznej. Umowa z wykonawcą obejmuje także usługi doradztwa technicznego i inżynieryjnego.

    – Instalacja Metatezy jest obecnie jednym z kluczowych projektów rozwojowych w obszarze petrochemii, zapowiadanym w niedawno zaprezentowanej strategii na lata 2014-2017. Zgodnie z jej założeniami chcemy rozwijać segment downstream przez dalszą integrację łańcucha wartości – powiedział Jacek Krawiec, prezes płockiego koncernu.

    Instalacja Metatezy ma powstać na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku, a jej zakładane roczne zdolności produkcyjne wyniosą 100 tys. ton propylenu o jakości polimerowej. Przyjęty harmonogram realizacji inwestycji przewiduje rozpoczęcie prac budowlanych w 2016 roku, natomiast uruchomienie produkcji planowane jest na koniec roku 2017.

    W ciągu najbliższych czterech lat Grupa Orlen na realizację najważniejszych projektów inwestycyjnych w obszarze petrochemii planuje przeznaczyć 1,6 mld zł.