Oszczędności w KGHM dzięki inwestycjom

    KGHM szacuje, że piec zawiesinowy, którego budowa zakończy się w 2014 roku, przyniesie ok. 200 mln zł rocznych oszczędności. Z kolei projekt budowy bloków parowo-gazowych w Głogowie i Polkowicach zakończy się w 2012 roku i zakłada się ok. 80 mln zł rocznych kosztów zakupu energii elektrycznej oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego oddziałów spółki – poinformowała dyrektor departamentu inwestycji KGHM Dorota Włoch.

    „Budowa pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I da możliwość przetopu całości koncentratów własnych i obcych w HMG, zmniejszeniem uciążliwości przetopu dla środowiska naturalnego oraz zmniejszeniem kosztów operacyjnych przetopu koncentratów” – powiedziała Włoch.

    „Obecnie prowadzone są prace w zakresie przygotowania placu budowy, organizacji realizacji inwestycji, prace projektowe dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentacja do wyboru dostawców urządzeń oraz robót budowlano – montażowych” – powiedziała Dorota Włoch.

    Dyrektor departamentu inwestycji poinformowała, że prace budowlane w ramach projektu budowy bloków parowo – gazowych w EC Głogów i EC Polkowice ruszą w czwartym kwartale tego roku.

    „W ramach budowy bloku gazowo-parowego uzyskano pozwolenie na budowę oraz dokonano wyboru dostawcy turbozespołów gazowych, kotłów odzyskowych i turbozespołów parowych” – dodała.