Oszczędzanie energii w przedsiębiorstwach przemysłowych

  Prąd to niewidzialny przyjaciel działu produkcji, a zarazem niewidzialny wróg z punktu widzenia księgowości zakładu przemysłowego. Rosnące ceny energii skłaniają szefów zakładów przemysłowych do szukania sposobów na obniżkę związanych z tym kosztów. Szereg przydatnych metod zaprezentowano podczas sympozjum zorganizowanego w końcu maja przez wydawnictwo Trade Media International Holdings.     

  Sympozjum dowiodło, że optymalizacja zużycia energii elektrycznej to przysłowiowy „temat rzeka”. Duża liczba potencjalnych sposobów powinna skłonić zakłady przemysłowe do skorzystania z usług firm, które przeprowadzają audyty energetyczne w tym właśnie zakresie. Celem audytu jest odpowiedź na pytanie: w jakich obszarach przedsiębiorstwo ponosi zbyt duże koszty energii i w jaki sposób można je zredukować.

  Ofertę takiego audytu przedstawił prelegent z firmy Innova Energy wraz z kooperantami: KAPE oraz 3MC Poland. Do tematu nawiązał też gość z Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej, który przedstawił możliwości ograniczania energochłonności typowych instalacji i urządzeń przemysłowych na podstawie wniosków z dotychczas przeprowadzonych audytów.  

  Ciekawe sposoby na obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną pokazali również przedstawiciele czołowych firm z rynku automatyki. Danfoss omawiał zalety przetwornic częstotliwości VLT, które można wykorzystać do optymalizacji zużycia energii w układach napędowych pomp i wentylatorów. Z kolei Panasonic Electric Works Polska zaprezentowało, wraz z NMG, zalety systemu ERCO.Net, który umożliwia kontrolę i zarządzanie bieżącym zużyciem mediów energetycznych (energia elektryczna, gaz, woda, sprężone powietrze, para wodna itp.), a także ściekami przemysłowymi. Z kolei Sabur omawiał korzyści płynące ze stosowania SOiRE – Systemu Odczytu i Rozliczania Energii. Własne koncepcje zmniejszania kwot przeznaczanych na zużycie prądu przedstawili także goście z MPL Technology oraz IrPomiar, partnera FLIR Systems.

  Ciekawe okazały się prezentacje dotyczące energooszczędnych metod produkcji, przesyłu i użytkowania sprężonego powietrza w przemyśle (firma Vector) oraz outsourcing tego właśnie nośnika energii (firma Marani). Prelegent z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej przybliżył słuchaczom kwestię certyfikacji energetycznej budynków. Uczestnicy sympozjum mogli też zapoznać się z możliwościami dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Informacje na ten temat przekazała przedstawicielka Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej. (tg)

  www.seminaria.trademedia.us