Otwarcie Laboratorium logistycznego

22 marca 2019 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim nastąpiło uroczyste otwarcie Laboratorium logistycznego. Sala wyposażona w nowoczesne systemy i urządzenia umożliwia studentom Akademii zdobycie praktycznej wiedzy, dzięki której absolwentom uczelni będzie łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. Laboratorium logistyczne kosztowało pół miliona złotych i zostało sfinansowane z pieniędzy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem utworzenia laboratorium jest wsparcie procesu dydaktycznego na kierunkach logistyka oraz zarządzanie, finanse i rachunkowość, ekonomia. Laboratorium daje możliwość poznania procesów logistycznych i produkcyjnych oraz badania ich wydajności.  Dzięki temu, że laboratorium daje narzędzia do kompleksowego zarządzania procesami logistycznymi może być wykorzystywane do rozszerzania kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych i prowadzenia badań naukowych.

Projekt został zrealizowany we współpracy z firmą LUCA Logistic Solutions. W laboratorium zostały zainstalowane systemy logistyczne LUCA: Pick-by-Scan, Pick-by-Light, Pick-by-Voice, Pick-by-Point®, Pick-by-Frame®, Pick-by-Remote-Key, Pick-by-Watch, Pick-by-Vision z wykorzystaniem Hololens, Pick-by-ePaper®, Pick-by-RFID oraz system eLocation®. Uczelnie na świecie tworzą takie laboratoria zwiększając swój potencjał naukowy oraz atrakcyjność dla swoich studentów i ich przyszłych pracodawców. Podobne centrum badawczo rozwojowe działa na Politechnice Opolskiej.


Źródło: LUCA Logistic Solutions