Outsourcing działań utrzymania ruchu

Jak skalkulować opłacalność outsourcingu prac konserwacyjno – remontowych?

Outsourcing jest zjawiskiem coraz szerzej wykorzystywanym w przedsiębiorstwach polskich i światowych. Pojęcie to, mimo że weszło do użytku stosunkowo niedawno i uważane jest za „wynalazek” końca XX wieku1), znalazło swoje miejsce zarówno w teorii nauk o zarządzaniu, jak i w praktyce przedsiębiorstw przemysłowych.

Outsourcing zaliczany jest do tzw. nowoczesnych metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem, gdzie występuje zarówno w postaci jawnej, jak też jako główne narzędzie wdrażania wielu innych koncepcji zarządzania, takich jak restrukturyzacja, reengineering, odchudzanie czy wirtualizacja działalności organizacji. Jest to bodaj jedna z najczęściej stosowanych w praktyce metod organizatorskich. Jak donoszą badania naukowe, w Polsce outsourcing stosuje od 40 do 90 procent badanych przedsiębiorstw [1], a na Zachodzie wartość usług outsourcingowych przekracza 27 miliardów USD w Europie Zachodniej i aż ponad 300 mld USD w Stanach Zjednoczonych rocznie [5].

Popularność tej koncepcji wynika przede wszystkim z tego, że jest to bardzo elastyczna forma organizowania działalności przedsiębiorstwa, stosowana zarówno do usprawnienia działalności pomocniczej, dodatkowej, jak i podstawowej. Dzięki tak szerokim możliwościom jej zastosowania, użyteczna jest praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Ponadto, w praktyce przynosi stosującym ją firmom wiele korzyści przy minimalnych zagrożeniach [4].

Chociaż, jak wskazują badania, najczęściej przedsiębiorstwa decydują się na outsourcing działu IT, kadr, dystrybucji i logistyki oraz księgowości i finansów [3], coraz częściej spotykanym rozwiązaniem stosowanym przez przedsiębiorstwa produkcyjne jest przekazywanie podwykonawcom   Marzec 2007 UTRZYMANIE RUCHU zadań związanych z działaniami utrzymania ruchu. W grudniowym numerze Inżynierii & Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych przedstawiono problematykę outsourcingu działań utrzymania ruchu – omówiono przesłanki i zagrożenia związane z wydzieleniem ze struktury przedsiębiorstwa zadań gospodarki konserwacyjno-remontowej, przedstawiono również proces wdrażania outsourcingu działań utrzymania ruchu.

W niniejszym opracowaniu podejmiemy próbę wskazania określonych korzyści związanych z wydzieleniem działań utrzymania ruchu ze struktury przedsiębiorstwa, zaprezentujemy metodykę kalkulacji opłacalności outsourcingu działań utrzymania ruchu oraz wskażemy trudności związane z określeniem opłacalności outsourcingu zadań gospodarki konserwacyjno-remontowej.

Autor: Arkadiusz Gola