Outsourcing olejowy szansą na lepsze zmiany w gospodarce smarowniczej

W wielu zakładach przemysłowych gospodarka smarownicza jest prowadzona tylko przez osoby z utrzymania ruchu, które na co dzień zajmują się wieloma aspektami technicznymi maszyn i urządzeń, a smarowanie jest dodatkową czynnością której nie poświęcają większej uwagi. Z tego powodu wiele możliwości zmian na lepsze w układach smarowania przynoszących wymierne oszczędności może być ignorowanych lub nieporuszanych z powodu niewystarczającej wiedzy tych pracowników o środkach smarowych i układach smarowania lub po prostu z braku czasu, możliwości itp. Outsourcing gospodarki smarowniczej ma na celu wprowadzenie do Zakładu specjalistów w całości odpowiedzialnych za smarowanie maszyn i urządzeń włączając m.in. najnowszą wiedzę o środkach smarowych, współpracę z producentami tych środków,  weryfikację technik smarowania oraz obecnie stosowanych chłodziw, olejów czy smarów, pełne analizy olejowe wraz z zaleceniami, gospodarka odpadami oraz ścisła współpraca z SUR.

Niektóre środki smarowe mogą być stosowane przez wiele lat, a użytkownik przez te lata przyzwyczaił się do strat finansowych spowodowanych z ich stosowania. Wlicza się w nie np. w przypadku chłodziw zbyt szybką degradację chłodziwa, nadmierne zużywanie narzędzi, straty wynikające z nadmiernego wynoszenia oraz konieczności stosowania zbyt dużych stężeń emulsji, częste czyszczenie i odkażanie maszyn, niespodziewane awarie. Dodatkowo okresowe zwolnienia lekarskie pracowników na skutek różnych oddziaływań skórnych z chłodziwem oraz kontaktu z mgłą olejową oraz inne niewymienione czynniki. Ponadto kultura pracy związana ze smarowaniem może być zaniedbana przez co maszyny są tłuste, pootwierane beczki i pojemniki z olejami, smarami walają się po kątach, a liczne plamy olejów stały się nieodłącznym elementem otoczenia pracy. Wiele z tych zaszłości można zmienić poprzez spojrzenie „świeżym okiem” przez specjalistów od smarowania, którzy dedykowani są wyłącznie do zajmowania się sprawami związanymi z gospodarką smarowniczą.

Pierwszą konieczną czynnością jest przeprowadzenie audytu u klienta mającego na celu rozeznanie zakresu prac oraz bieżącej działalności związanej ze smarowaniem. Już pierwsze spojrzenie na pracę maszyn oraz ich otoczenie daje pewne wskazówki co do możliwych zmian, a rozmowa z osobami odpowiedzialnymi za smarowanie zwykle pozwala na dalsze wytyczne. Analiza na konkretnym przykładzie pozwala na poszukanie rozwiązania problemów z jakimi boryka się klient oraz oszacowanie potencjalnych oszczędności w wyniku konkretnych działań.

Firma Boccard świadczy kompleksową obsługę gospodarki smarowniczej mającą na celu obniżenie kosztów wytwarzania oraz umożliwienie Klientowi skupienia się na jego działalności podstawowej, a poprzez to zwiększenie jego konkurencyjności na rynku. Poprzez usługi BocLube, dostarczana jest jakość, przy minimalizacji kosztów. Urządzenia są bezpieczne, produktywne, pozostawiając budżet klienta pod kontrolą. Usługi serwisu BocLube składają się z szeregu niezależnych produktów.  W pełnym pakiecie dedykowane są wymagającym Klientom, dla których niezawodność i dyspozycyjność parku maszynowego jest najważniejsza.

Zapraszamy do współpracy!

Michał SKROBECKI 

Kierownik Wsparcia Technicznego BOCLUBE®