OVH wybrało rozwiązanie SDN Nuage Networks

Największy w Europie i trzeci na świecie dostawca usług hostingowych wdraża rozwiązanie SDN Alcatel-Lucent, aby zagwarantować swoim klientom dostęp do usług w chmurze o jeszcze wyższej wydajności.

Grupa OVH wdroży w centrach przetwarzania danych w całej Europie i Kanadzie Platformę VSP oferowaną przez Nuage Networks – markę Alcatel-Lucent (Euronext Paris i NYSE: ALU) dedykowaną rozwiązaniom SDN (Software Defined Networking).

Dzięki doświadczeniu, ekspertyzie i infrastrukturze obejmującej 15 spółek zależnych oraz 17 centrów przetwarzania danych, grupa OVH działa prężnie na rynkach na całym świecie. Firma realizuje ambitny model biznesowy oparty o znaczące inwestycje w innowacje, takie jak Platforma VSP Nuage Networks, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów operacyjnych. Pozwala to dostarczać usługi najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

OVH zdecydowało się na wdrożenie Platformy VSP Nuage Networks w celu wprowadzenia do swojej oferty „OpenStack jako usługi”. Dzięki temu rozwiązaniu, klienci firmy mogą korzystać z dedykowanej infrastruktury chmury obliczeniowej używając OpenStack i Nuage Networks do zdefiniowania optymalnych zasobów oraz zapewnienia dostępu do wydajniejszego i bardziej programowalnego modelu Infrastruktura jako usługa (IaaS, Infrastructure as a Service).

„Cieszymy się z wdrożenia Nuage Networks z OpenStack w naszej infrastrukturze chmury obliczeniowej. Technologia SDN Nuage Networks pozwala oferować usługi związane z dostępem do chmury w bardziej dynamiczny sposób, a dzięki programowalnemu i zautomatyzowanemu środowisku sieciowemu nasi klienci mogą szybciej wprowadzać swoje produkty na rynek” – powiedział Octave Klaba, CEO i założyciel OVH.

Klienci OVH potrzebują sieci, których możliwości dostosowują się do zmieniających się wymagań różnorodnych wykorzystywanych przez nich aplikacji. Innowacyjne rozwiązanie SDN Nuage Networks pozwala na wirtualizację i automatyzację sieci. Dzięki temu przekształca centra przetwarzania danych OVH w elastyczne środowiska zdolne do natychmiastowego dostarczania usług sieciowych potrzebnych dla danej aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z ustaloną polityką firmy.

„Możliwość współpracy i wspierania OVH w realizowanym przez firmę projekcie chmury dedykowanej bardzo nas cieszy. Inicjatywa ta pozwoli dostarczać atrakcyjne i innowacyjne usługi związane z dostępem do chmury obliczeniowej zarówno europejskim, jak i międzynarodowym klientom grupy. Uczyni także jej infrastrukturę bardziej elastyczną, dynamiczną i efektywną kosztowo” – powiedział Sunil Khandekar, CEO Nuage Networks.

Praca z Nuage Networks pozwala OVH na wdrażanie dedykowanych usług w chmurze, które umożliwiają klientom kontrolę nad tym, jak ich sieć wirtualna powiększa się i skaluje wraz ze wzrostem ilości  serwerów i wirtualnych maszyn (VM).

Dodatkowe korzyści:

  • Szybkość i elastyczność w dostarczaniu usługi: Ustanowienie konfiguracji połączenia sieciowego jest tak łatwe i szybkie, jak stworzenie maszyny wirtualnej (VM). W przeciwieństwie do tradycyjnych sieci wymagających ręcznej konfiguracji, Nuage Networks gwarantuje klientom OVH płynną i natychmiastową łączność sieciową w oparciu o wcześniej zdefiniowaną politykę i szablony
  • Kontrola: Rozwiązanie SDN Nuage Networks dostarcza wspólnych polityk i szablonów, dzięki którym OVH może udostępnić swoim klientom pełną widoczność i kontrolę nad infrastrukturą jednocześnie gwarantując, że wytyczne dotyczące wydajności zostaną spełnione.
  • Dynamika i całościowe zarządzanie siecią: Nuage Networks pozwala OVH wyeliminować tradycyjne ograniczenia sieci i centrów przetwarzania danych – mogą one płynnie ewoluować w kierunku nowych konfiguracji sieciowych, które pozwalają jeszcze lepiej spełniać potrzeby klientów i scenariusze danego wdrożenia.
  • Niższe wydatki: Dzięki radykalnemu wzrostowi wydajności oraz optymalnemu wykorzystaniu zasobów centrów przetwarzania danych, a także dzięki ograniczeniu zależności od posiadanego sprzętu i dedykowanych urządzeń, OVH zakłada uzyskanie znaczących oszczędności.

Więcej informacji: soyoustart.com/betas/cloud-openstack

SDN w Polsce

„Polskie firmy, tak jak i zachodnie przedsiębiorstwa, dostrzegają korzyści związane z chmurą i coraz częściej decydują się na przenoszenie części zasobów do środowiska cloudowego. Dlatego też rynek chmur obliczeniowych w Polsce dynamicznie się rozwija.

Produkt, który dzięki wdrożeniu rozwiązania Nuage Networks VSP, oferować będzie firma OVH umożliwi klientom z całego świata tworzenie dedykowanych środowisk chmurowych w chmurze OVH. 

W dzisiejszych czasach przy użyciu odpowiednich produktów i technologii, takich jak np. VSP Nuage Networks, mamy możliwość pełnej wirtualizacji warstwy sieciowej oraz separacji poszczególnych logicznych środowisk wielu klientów, zapewniając przy tym bezpieczeństwo oraz skalowalności. Mamy również możliwość łatwej integracji i połączenia środowisk klientów z własnych, dedykowanych ośrodków przetwarzania danych do zasobów w chmurze. Pozwala to użytkownikom na przenoszenie  wirtualnych maszyn pomiędzy dwoma środowiskami w zależności od potrzeb biznesowych i technicznych” – powiedział Sławomir Słowiński, Business Development Manager, Nuage Networks.

Fot.: Zaphod