PARP rozdysponuje ponad 172 mln zł

15 czerwca ruszył drugi w tym roku konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Wśród przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać współprace z partnerami biznesowymi w oparciu o rozwiązania elektroniczne, PARP rozdysponuje ponad 172 mln zł.

Nabór wniosków w ramach działania 8.2 rozpoczął się 15 czerwca br. Jego zakończenie planowane jest na 3 lipca, jednak może nastąpić wcześniej, w momencie gdy łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% przewidzianej alokacji, czyli ok. 220 mln zł. – Jeśli budżet zostanie wyczerpany, informację o wcześniejszym zakończeniu naboru umieścimy na www.parp.gov.pl – mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP. 

Działanie 8.2 skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują współpracę w oparciu o nowoczesne rozwiązania elektroniczne. Istotą projektów realizowanych w ramach działania 8.2 jest stworzenie nowych lub integracja obecnych systemów informatycznych współpracujących ze sobą firm, które sprawią, że wymiana informacji między nimi będzie zautomatyzowana. Firmy mogą liczyć na wsparcie nie niższe niż 20 tys. zł i nieprzekraczające 2 mln zł. Przedsiębiorcy, których wnioski przyjęte zostaną do realizacji, objęte będą wsparciem przez 24 miesiące.

Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

www.parp.gov.pl