Paszport do eksportu

    Polskie przedsiębiorstwa planujące rozwój działalności eksportowej mają możliwość uzyskania środków finansowych na promocję swoich towarów lub usług oraz wyszukanie partnerów biznesowych.

    Ostatni w tym roku nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” rozpocznie się 17 października. Maksymalne dofinansowanie może wynieść 200 tys. zł. Firma Paszport do eksportu Sp. z o.o. udziela kompleksowego wsparcia w uzyskaniu dotacji.

    Po wypełnieniu ankiety na stronie internetowej:

    http://www.paszportdoeksportu.pl/paszport-do-eksportu/ankieta?utm_source=hbi&utm_medium=e&utm_campaign=10.11

    uzyskuje się informacje o możliwości udziału w Programie.