„Pay per Use” – nowy model inwestycji w oświetlenie dla przemysłu

Nowoczesne technologie umożliwiły wprowadzenie neutralnego dla bilansu modelu finansowania inwestycji w oświetlenie hal produkcyjnych i magazynowych na zasadzie „Pay per Use”. Są one realizowane bez wkładu własnego – poprzez abonament, którego wysokość uzależniona jest od stopnia eksploatacji opraw.

Indeks aktywności gospodarczej w polskim sektorze wytwórczym od ponad roku osiąga wartości poniżej utożsamianej z neutralnymi nastrojami symbolicznej granicy 50 pkt. Niepewność menadżerów co do przyszłej sytuacji gospodarczej skutkuje zwiększoną ostrożnością inwestycyjną. Paradoksalnie jednak odroczenie zakupów infrastrukturalnych sprawia, że przedsiębiorstwa nie korzystają z nowoczesnych rozwiązań pozwalających zwiększać produktywność i minimalizować koszty. By umożliwić pogodzenie pozornie sprzecznych dążeń do zachowania pełnej płynności finansowej oraz wypracowania korzyści dzięki zastosowaniu oszczędnych technologii, dostawcy proponują klientom nowe modele finansowania. Jednym z ciekawszych jest „Pay per Use” – propozycja działającej na polskim rynku firmy kompleksowo obsługującej partnerów biznesowych w obszarze rozwiązań oświetleniowych – włącznie z cyfrowymi systemami zarządzania.

Geneza „Pay per Use”

Bodźcem do stworzenia modelu finansowania „Pay per Use” było z jednej strony uświadomienie sobie przyczyny, dla której wiele firm korzysta z przestarzałych systemów oświetleniowych, a z drugiej – zmiana otoczenia technologicznego, w związku z którą można było zaproponować nowe, wychodzące naprzeciw zidentyfikowanym potrzebom rozwiązanie. Konstatacja, że w wielu przedsiębiorstwach eksploatuje się niedoskonałe instalacje siłą rozpędu, w obawie o koszty i przestoje spowodowane potencjalną modernizacją, nie była sama w sobie zbyt odkrywcza. Wnioski wyciągnięte z niej w kontekście zmian na rynku pozwoliły natomiast stworzyć zupełnie nową jakość: gdyby zapewnić sprawną wymianę opraw i dobrać nowe – tak, by koszt inwestycji dałoby się rozbić na miesięczne raty, które – łącznie z nowymi, niższymi opłatami za energię elektryczną byłyby porównywalne z opłacanymi do tej pory rachunkami, zniknęłyby powody każące wstrzymać się z modernizacją. By model mógł funkcjonować, trzeba było jednak rozwiązań technologicznych o efektywności energetycznej na tyle wyższej od dotychczas stosowanych, by uzyskane korzyści rzeczywiście pozwoliły sfinansować modernizację. Sytuacja rynkowa zaczęła sprzyjać temu modelowi wraz z upowszechnieniem i okrzepnięciem oświetlenia LED oraz inteligentnych systemów zarządzania pracą instalacji.

Technologiczne uwarunkowania „Pay per Use”

Zmiana technologiczna, która dokonała się w ostatniej dekadzie w dziedzinie oświetlenia wynika z upowszechnienia diod emitujących światło i związanego z nim spadku jednostkowych kosztów ich produkcji oraz wyjątkowej kompatybilności LED z systemami przyciemniania oświetlenia.
Z doświadczeń TRILUX Polska z konkretnych projektów modernizacyjnych w przemyśle wynika, że w porównaniu z szeroko stosowanymi dotychczas w halach oprawami metalohalogenkowymi oświetlenie w technologii LED jest w stanie emitować światło o porównywalnym natężeniu przy zużyciu energii niższym nawet o 50 proc. – mówi Maciej Gronert, project manager TRILUX Polska. – Dodatkowe korzyści wynikają z zastosowania czujników obecności i światła dziennego oraz sterowników dostosowujących pracę opraw do panujących w obiekcie warunków. Zmniejszanie intensywności z jaką działają w sytuacji, gdy w danej strefie nikogo nie ma bądź gdy wnętrza rozświetlone są z zewnątrz przez światło naturalne, pozwala na dalszą redukcję zużycia energii nawet o 30 proc. – tłumaczy Gronert. Inteligentne systemy na bieżąco monitorujące i ewidencjonujące pracę opraw pozwoliły także na wprowadzenie rozliczeń w zależności od stopnia eksploatacji instalacji.

„Pay per Use” w praktyce

W zamyśle usługa w modelu „Pay per Use” stanowi kompleksowe przejęcie przez dostawcę obowiązków związanych ze wszystkim, co idzie w parze z instalacją oświetleniową – od nowej koncepcji i projektu, przez demontaż i utylizację dotychczasowego systemu, instalację opraw i ich konfigurację wraz z systemem zarządzania, monitoringiem eksploatacji, gwarancją i serwisem aż po demontaż po upływie czasu trwania kontraktu. – Najważniejszymi zaletami finansowania w modelu „Pay per Use” są: wyeliminowanie początkowych kosztów inwestycji i związanych z nimi obciążeń dla płynności finansowej, przejęcie wszystkich spraw wiążących się z pracą instalacji przez jedną firmę i uzależnienie zmiennej części miesięcznych opłat od stopnia eksploatacji opraw – wylicza project manager TRILUX Polska. – Dzięki realizacji inwestycji w oparciu o ten model można mówić o zwrocie z niej od pierwszego dnia użytkowania systemu. W wielu przypadkach uzyskane oszczędności wystarczają na pokrycie miesięcznych opłat. Zdarza się jednak także, że koszty – z uwzględnieniem części ceny opraw, serwisu i pobranej przez instalację energii elektrycznej – są niższe niż dotychczasowe rachunki za prąd – dodaje Maciej Gronert.


TRILUX Polska