PGE Dystrybucja kupi od Apatora liczniki za 30 mln zł

    Apator 24 marca 2014 r. zawarł 16 umów z oddziałami PGE Dystrybucja. Przedmiotem umów jest dostawa w 2014 r. urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej o wartości 30 mln zł z opcją dostaw na 2015 r. w kwocie 29 mln zł.

    Do 31 października 2014 r. Apator otrzyma od PGE Dystrybucja oświadczenie w sprawie skorzystania lub rezygnacji z prawa opcji.