PGE GiEK dostanie 49 mln zł z NFOŚiGW

  Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 49 mln zł dotacji na inwestycje prośrodowiskowe.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w styczniu b.r. opublikował listę rankingową projektów zgłoszonych w ramach III konkursu Działania 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  – Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna starała się o dotacje w wysokości ponad 168 mln zł na dofinansowanie 11 projektów inwestycyjnych, służących ochronie powietrza, realizowanych w pięciu oddziałach. Wszystkie 11 wniosków aplikacyjnych złożonych przez PGE GiEK uzyskało pozytywną ocenę Funduszu i zostało umieszczone na liście rankingowej – poinformowała PGE GiEK.

  Na liście podstawowej znalazły się 4 projekty PGE GiEK, realizowane w Elektrowni Opole oraz Elektrowni Dolna Odra. Projekty te, których celem jest ograniczenie emisji tlenków azotu, otrzymały już dofinansowanie o łącznej wartości przekraczającej 49 mln zł., co stanowi ponad 29 proc. środków, jakimi w obecnej chwili dysponuje Fundusz.

  Pozostałych 7 projektów znalazło się na liście rezerwowej, co oznacza, że w przypadku zwiększenia środków w ramach konkursu, projekty te będą mogły otrzymać dofinansowanie w przyszłości.

  Ogółem Fundusz pozytywnie ocenił 54 projekty o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania w wysokości ponad 621 mln zł z czego ponad 27 proc. tej kwoty stanowi wsparcie, o które aplikowała PGE GiEK, co czyni ją liderem w pozyskiwaniu środków unijnych na ochronę powietrza w skali kraju.