PGE i ZA Puławy wybudują razem elektrownię 840 MW

  Polska Grupa Energetyczna i Zakłady Azotowe Puławy podpisały 31 maja br. umowę o budowie elektrowni o mocy ok. 840 MW. Koszt tej inwestycji to ok. 3 mld zł.

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Zakłady Azotowe Puławy oraz Vattenfall Generation Poland podpisały 31 maja 2011r. umowę trójstronną o przeniesieniu praw do projektu budowy i eksploatacji elektrowni lub elektrociepłowni o mocy ok. 840 MWe tzw. „Projekt Elektrownia Puławy”.

  Podpisane zostały także porozumienie o przeniesieniu praw do projektu budowy i eksploatacji elektrowni pomiędzy Vattenfall Generation Poland a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz umowa o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym pomiędzy Zakładami Azotowymi Puławy a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

  Projekt pod nazwą „Elektrownia Puławy” został zainicjowany 23 grudnia 2008 r. przez Vattenfall Poland oraz Zakłady Azotowe Puławy. 23 kwietnia 2010 r. Zakłady Azotowe Puławy oraz Vattenfall Generation Poland (wstępujący w obowiązki Vattenfall Poland) podpisały umowę określającą warunki współpracy partnerów przy realizacji przedsięwzięcia energetycznego polegającego na wybudowaniu i eksploatacji elektrowni lub elektrociepłowni o mocy powyżej 1400 MWe.

  W związku z przyjęciem przez Grupę Vattenfall nowej strategii oraz uaktualnieniem portfela inwestycyjnego w kierunku energetyki odnawialnej i rozważanym zbyciem aktywów energetycznych w Polsce Vattenfall Generation Poland zweryfikowała plany inwestycyjne na rynku polskim, w wyniku czego Vattenfall w listopadzie 2010 r. przekazał do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna informację dotyczącą rozpoczęcia procesu poszukiwania partnera dla Zakładów Azotowych Puławy i przekazania praw do projektu „Elektrownia Puławy”. Podjęte działania zakończyły się porozumieniem wszystkich stron i podpisaniem umów dotyczących współpracy.

  Z bloku o mocy 840 MWe i 600 MWt ZA Puławy wykorzystywać mają 200 MW mocy elektrycznej i 400 MW mocy cieplnej. Szacuje się, że ok. 110 MW ciepła będzie wykorzystywać miasto Puławy.

  Za eksploatację jednostki będą odpowiadali pracownicy ZA Puławy przy wsparciu pracowników PGE GiEK.

  Przedsięwzięcie, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, będzie realizowane w ramach spółki celowej – Melamina III.

  Plany PGE GiEK i ZA Puławy zakładają, że w 2012 r. maja się zakończyć prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wówczas też ogłoszony ma być przetarg na budowę bloku. Budowa ma ruszyć w 2013 r., a blok ma być oddany do eksploatacji w 2016 r.