Pięć sposobów na lepszą jakość energii

Skrócenie czasu instalacji może pozwolić na lepsze zarządzanie zasobami.

Nieplanowany przestój w produkcji może okazać się bardzo kosztowny dla szefa zakładu, powodując opóźnienia w dostawach oraz brak sprzedaży. Nieprzespana noc i utrata zaufania do kierownictwa to kolejne skutki przestoju. Podczas gdy można by wyliczać nieskończoną ilość przyczyn prowadzących do awarii linii produkcyjnej (zużyte elementy, awaria oprogramowania, klęska żywiołowa itd.), zły współczynnik mocy jest jedną z najczęściej powtarzających się i trudnych do wykrycia przyczyn. Spadek lub wzrost napięcia może nie tylko pomieszać plany produkcyjne, ale także być przyczyną spalenia lub uszkodzenia drogiego sprzętu, a także stwarzać zagrożenie dla obsługi. Koszt uszkodzonych urządzeń może być równy lub nawet wyższy od wartości utraconej produkcji.

Ogólną przyczyną nieradzenia sobie z jakością energii jest to, że kierownictwo zakładów często jest przekonane o braku własnej kontroli nad energią dostarczaną przez zakład energetyczny lub też o posiadaniu niewystarczającej wiedzy do podejmowania rozmów. To wcale nie musi być problemem.

Poniżej przedstawiono pięć sposobów na to, jak inżynier zakładu powinien radzić sobie z zakładem energetycznym i zagwarantować, że problemy z jakością energii nie będą przyczyną przestojów w fabryce.

Ciągle monitoruj jakość energii

Zakłócenia w dostawie energii powodują zatrzymanie produkcji. Reklamujesz to zdarzenie u dostawcy energii. Dostawca energii wysyła inżyniera, który podłącza urządzenie monitorujące do głównego panelu, a następnie po tygodniu wraca w celu odczytania wyników. W ciągu tego tygodnia nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, zakład energetyczny zrobił swoje i jest czysty, a problem znów wraca.

Brzmi znajomo?

Stały monitoring jakości energii daje ci wiedzę na temat jej zużycia każdego dnia. Jest to najważniejszy krok, jaki mogłeś zrobić jako dyrektor zakładu, by nie poruszać się po omacku. Teraz przynajmniej możesz dowiedzieć się, czy problem powstaje w twoim zakładzie, czy na zewnątrz.

Sprawdź, czy problemy z jakością energii powstają w twoim zakładzie, czy na zewnątrz

Z reguły spadek napięcia, pochodzący od strony dostawcy energii (spadek napięcia na linii zasilającej) spowoduje obniżenie wartości prądu. Z drugiej strony udar prądowy spowodowany spadkiem napięcia jest całkiem dobrą informacją o tym, że spadek napięcia zdarzył się wewnątrz twojego zakładu (spadek napięcia po stronie odbioru).

Możesz wykorzystać te ogólne zasady oraz wizualną informację w celu zapoczątkowania procesu wykrywania awarii.

Archiwizuj rejestry

Obraz jest wart tyle co tysiąc słów i kiedy próbujesz udowodnić swoją rację w zakładzie energetycznym, staje się on po prostu bezcenny. Rejestr przebiegów lub wykres uchwyconego zdarzenia (wartość skuteczna lub przebieg) pomoże ci w dyskusji nad szczegółami, w przeciwieństwie do składania ogólnych reklamacji u dostawcy energii, a także pomoże rozwiązać problem szybciej.

Obserwuj zmiany napięcia

Aby zagwarantować dobrą jakość energii, musisz wiedzieć co słowo „dobra” oznacza dla twoich urządzeń.

Notuj zmiany napięcia otrzymywanego z zakładu energetycznego i upewnij się, że jego wahania zawierają się w granicach dopuszczalnych dla urządzeń. Jeśli tak się nie dzieje, to będziesz mógł zacząć rozmowę z dostawcą energii.

Jeśli dostarczana energia spełnia oczekiwane parametry, a ty ciągle borykasz się z awariami, wtedy przetestuj swoje urządzenia.

Dowiedz się, co się dzieje za UPS-em

Częstą praktyką radzenia sobie ze spadkami napięcia od strony linii zasilającej jest instalacja UPS. Podczas gdy układ ten chroni urządzenia w zakładzie przed spaleniem lub procesy przed zatrzymaniem, to jednak często zaciemnia on bieżące problemy.

UPS-y zużywają się szybciej, gdy są ciągle zasilane energią złej jakości. Jeśli UPS psuje się wcześniej niż oczekiwano, wtedy pozostajesz nie tylko bez ochrony, ale także nie wiesz co było tego przyczyną.

Monitorowanie energii zarówno przed, jak i za UPS-em powie ci:

  • przed czym właściwie chroni cię twój UPS,
  • czy twój UPS pracuje w taki sposób, jak oczekiwałeś.

Te informacje pozwolą ci w razie konieczności na wzmocnienie układu UPS, poprawiając w ten sposób całość układu zasilania.

Artykuł pod redakcją Marka Olszewika

Autor: Ani Dimusheva