Pięć sposobów na usprawnienie utrzymania maszyn za pomocą zdalnego monitoringu

Dla osób zajmujących się utrzymaniem budynku i inżynierów serwisu w placówce, można wyróżnić klika trendów rozwojowych, które są kluczowym składnikiem sukcesu zawodowego w roku 2016.

1.    Rodzaj oferowanych usług stanie się głównym wyróżnikiem wielu firm zajmujących się inżynierią mechaniczną.

2.    Technologia GSM jest istotnym narzędziem, umożliwiającym zespołom utrzymania realizację swoich zadań i szybsze rozliczanie.

3.    Zdalny monitoringi i kontrola parametrów pracy maszyn poprzez czujniki, z wykorzystaniem technologii tzw. chmury oraz IoT, zaczyna być standardem w przemyśle.

Nawet pomimo faktu, że wspomniane technologie istnieją na rynku od kliku już lat, to właśnie w roku 2016 zdobyły one większe uznanie w branżach zajmujących się utrzymaniem ruchu i serwisem w fabrykach. Jako że niezawodny, dobrej jakości serwis stał się niezbędnym elementem dla większości klientów korzystających z urządzeń komercyjnych, serwisanci będą zmuszeni do kreatywnego myślenia, w jaki sposób zastosować najnowszą technologię do poprawy jakości obsługi produktu. 

Ten artykuł ma na celu ukazanie, w jaki sposób wytwórcy z branży elektryki i mechaniki, zwracają się w stronę takich technologii jak GSM lub IoT (Internet rzeczy), by zautomatyzować utrzymanie maszyn i zapewnić opiekę nad sprzętem przez cały okres jego użytkowania. 

1.    Poznanie sposobu użytkowania sprzętu

Monitoring i kontrola parametrów pracy sprzętu poprzez sieć pozwala wytwórcy zrozumieć potrzeby klienta końcowego i pozyskiwać informacje w jaki sposób jego klienci użytkują sprzęt (a nie jak mówią, że to robią):

Pozyskanie możliwości wglądu w detale urządzenia, takie jak liczba godzin pracy w ciągu dnia oraz liczba cykli pracy. Poznanie okoliczności zdarzenia, gdy np. dźwig zostanie przeładowany. Czy zdarzyło się to na trzeciej zmianie, gdy w placówce nie było ludzi? Czy może na pierwszej zmianie, gdy pracuje cała fabryka?

Wraz z dokładną analizą danych na temat użytkowania sprzętu, ludzie zarządzający biznesem mogą podejmować ważne decyzje w celu poprawy efektywności pracy.

2. Poprawa zachowania operatora

Jak operator użytkuje sprzęt, rozpoznając problemy istotne z punktu widzenia wydajności maszyny lub bezpieczeństwa pracy? Poprawa zachowań osób poprzez szkolenia jest jedną z ważniejszych zalet zdalnej kontroli pracy, możliwej dzięki czujnikom sieci IoT.

Po wykonanej analizie pracy operatora często dostrzega się potrzebę lepszej edukacji pracownika. Zakłady pracy zakładają wówczas kursy dla operatorów, by doszkolić pracowników w określonych dziedzinach. Na przykład, gdy operator ma często problem z przeciążeniem sprzętu możliwe, że olinowanie nie zostało wykonane poprawnie i ładunek przemieszcza się podczas podnoszenia. Posiadanie takiej wiedzy, pozwala organizacji na odpowiednie szkolenie operatorów na temat prawidłowego podnoszenia ładunków.

3. Rozwój produktu

Wykorzystując możliwości zdalnej kontroli, producenci maszyn mają wgląd w jaki sposób ich produkt jest wykorzystywany. Są również w stanie zrozumieć jak operatorzy używają sprzętu każdego dnia. Wytwórcy podzespołów mechanicznych mogą wykorzystać tą informację, by lepiej poznać sposób użytkowania maszyny, a za pomocą tych informacji zaprojektować lepsze urządzenie, tym samym umożliwiając operatorowi wydajniejszą pracę.

4. Zmniejszenie ilość wypadków z udziałem dźwigów oraz poprawa bezpieczeństwa i wygody pracy

Według ostatnich badań przeprowadzonych przez firmę Konecranes na temat wypadków dźwigów, przyczyną 59% wypadków był błąd operatora. Badania dowodzą, że bezpośrednio poprzez śledzenie i korektę nieprawidłowych zachowań operatorów, menadżerowie mogą zapobiec ponad połowie wypadków z udziałem dźwigów. Oprócz zmniejszenia liczby wypadków powiązanych z dźwigami, monitorowanie sprzętu wpływa na poprawę bezpieczeństwa, poprzez zmniejszenie narażenia pracowników na niebezpieczne sytuacje. Na przykład, pracownik może dokonać pomiaru temperatury w maszynie wprost ze swojego biurka, zamiast wspinać się na dźwig i dokonać pomiaru z kabiny.

5. Dostarczanie aktywnego wsparcia, zanim klient dostrzeże problem

Jedną z największych korzyści zdalnego monitorowania jest możliwość użycia sieci IoT do zawarcia większej ilości kontraktów serwisowych. Poprzez łączność z urządzeniami w terenie, firmy serwisujące mogą zmieniać parametry i definiować alarmy, na podstawie informacji o rzeczywistych warunkach pracy. Mogą również oferować sprzedaż prewencyjnych kontraktów serwisowych, a klienci mogą w całości powierzyć obsługę maszyn ich producentom lub sprzedawcom. Ten rodzaj partnerstwa serwisowego na zasadzie “wszystko w jednym”, to niezawodna i ciągła opieka nad maszynami klienta oraz pewne i stałe dochody usługodawcy.

Wniosek

Rozwiązanie technologiczne o nazwie Internet Rzeczy (IoT) przedstawia ogromne możliwości dla inżynierów, producentów wyposażenia oraz dostawców części mechanicznych i elektrycznych, ponieważ wpływa na każdą część procesu zarządzania serwisem.

Autor: Joanna Rotter jest menadżerem do spraw marketingu w firmie MSI Data. Firma ta jest dostawcą oprogramowania do zarządzania serwisem urządzeń i producentem aplikacji Service Pro wspomagającej utrzymanie maszyn w przedsiębiorstwie.