Pięć sposobów na zmniejszenie strat energii w procesach produkcyjnych

Zmniejszenie wysokości rachunków za energię elektryczną możliwe jest poprzez wyeliminowanie lokalnych, skokowych i wysokich poziomów poboru energii, monitorowanie zużycia energii podczas przestojów w produkcji oraz inwestowanie w technologie sprężonego powietrza.

Fot.: Fotolia

Zdaniem EPA, amerykańscy producenci odpowiedzialni są za 29% krajowej emisji gazów cieplarnianych powstających na wskutek spalania paliw kopalnych w celu wytworzenia energii elektrycznej. Aż 67% tej energii zużywanej w Ameryce pochodzi ze spalania węgla i gazu ziemnego. Ponieważ przemysł wytwórczy ma duży wpływ na ekonomię kraju, firmy mogą ograniczyć emisję szkodliwych substancji poprzez inwestycje w nowe technologie, modernizację istniejącego sprzętu lub zmianę sposobu wykorzystywania energii w procesach produkcyjnych. Inwestycja w sprzęt – zarówno w przypadku zakupu nowego jak i modernizacji istniejącego – oraz zmiana sposobu wykorzystywania energii to jedyne możliwe rozwiązania.

Niektóre firmy wykorzystują gromadzone dane o zużyciu energii elektrycznej do wygładzenia profilu zużycia energii dzięki monitoringowi danych o zużyciu w czasie rzeczywistym i ich przetwarzania w ramach funkcji oprogramowania zarządzającego energią. Inni zaś unowocześniają napędy i silniki, które każdego roku odpowiadają za 70% całkowitej konsumpcji energii elektrycznej. Na końcowy, pozytywny efekt składają się nawet niewielkie usprawnienia.

1. Unikaj lokalnych, wysokich poziomów zużycia energii

Na początku dnia, gdy urządzenia są załączane, chwilowe zużycie energii elektrycznej w fabryce jest bardzo wysokie, co powoduje podwyższenie opłat za energię. Zleć badanie lokalnych poziomów poboru energii, by porównać dotychczasowe zużycie prądu z faktycznym zapotrzebowaniem fabryki. Weź pod uwagę sekwencyjny rozruch maszyn, zamiast załączać je jednocześnie.

2. Monitoruj chwilowe zużycie prądu

Firmy zajmujące się dystrybucją energii pobierają opłaty zarówno w oparciu o bazowe, uśrednione w czasie zużycie energii, jak i maksymalne wartości chwilowe. Najwyższe chwilowe zużycie energii nazywane jest wartością szczytową, a rachunek za nie może wynieść nawet 30% całego rachunku miesięcznego fabryki. Kontrola danych o poziomie zużycia energii w czasie rzeczywistym może pomóc wykryć godziny, w których występuje wysokie zapotrzebowanie na energię, a ty możesz dokonać optymalizacji procesów.

3. Monitoruj zużycie prądu na koniec dni roboczych

Szukając anomalii w zużyciu energii warto każdego wieczoru przeanalizować dane z systemu monitoringu czasu rzeczywistego. Takie dane mogą wskazać na maszyny pracujące na biegu jałowym, zużywające prąd i zaciemniające obraz rzeczywistego, całkowitego zużycia energii. Poprzez analizę danych możesz wykryć wszelkie nieprawidłowości i wyregulować maszyny, zyskując tym samym niższe koszty za energię elektryczną.

4. Kontroluj zużycie prądu w weekendy

Zakłady przemysłowe zużywają mniej energii, gdy nie pracują, tj. w weekendy, święta lub podczas zaplanowanych czynności serwisowych. Monitorowanie zużycia energii może dostarczyć zarządowi fabryki informację o awarii sprzęgu lub całego systemu. Firma może nauczyć się zmieniać ustawienia procesów tak, by zredukować zużycie energii elektrycznej w weekendy, zamiast kupować nowy sprzęt. Na przykład, odpowiednie ustawienie temperatury w urządzeniach klimatyzacyjnych przed przerwą weekendową może przynieść wymierne i znaczące korzyści. Systemy kogeneracyjne CHP mogą przynieść jeszcze większe oszczędności, poprzez konwersję ciepła powstałego w procesie wytwarzania na energię elektryczną.

5. Zainwestuj w system sprężonego powietrza

Inwestycja w system sprężonego powietrza może przynieść zysk w okresie długoterminowym, jeśli system taki będzie działać niezawodnie. A jest on niezawodny tylko wtedy, gdy monitorowane są w nim możliwe wycieki i inne możliwe problemy techniczne. Szacuje się, że średnio w Stanach Zjednoczonych marnowanych jest 3,2 mld dolarów na nieefektywnie działające systemy sprężonego powietrza. Producenci tracą około 50% wytwarzanego sprężonego powietrza – ponad 30% z powodu nieszczelności, a kolejne ok. 10% ze względu na nieprawidłowe wykorzystanie sprężonego medium. Odpowiednie oprogramowanie komputerowe i osprzęt wykorzystujący technologię ultradźwięków zmierzy i zidentyfikuje każdy wyciek. Dla twojego biznesu bardzo ważna jest możliwość pomiaru kluczowych czynników takich jak ciśnienie, moc, przepływ i punkt rosy. Warto szkolić swoich pracowników, by byli w stanie rozpoznać różne formy strat energii oraz znali wymagania dotyczące wartości ciśnień. Pomoże to uniknąć wykorzystywania wyższych ciśnień niż zalecane.

Dbaj o efektywne zużycie energii

Podejście proaktywne w monitorowaniu sprzętu i zużycia energii, skutkuje oszczędnościami dla  firmy, nie wspominając już o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne. Możesz zwiększyć zyski operacyjne, poprzez skupienie swojej uwagi na zmniejszaniu wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej, dbaniu o bezpieczeństwo na miejscu pracy i niezawodność zabezpieczeń. Inwestycja w efektywne działanie fabryki dzisiaj, przyniesie korzyści w nadchodzących latach.

Autorka: Megan Nichols jest redaktorem i blogerem. Pisze dla Schooled by Science