Pieniądze na badania i rozwój przyznane

  Ponad 200 projektów złożonych przez przedsiębiorców na łączną kwotę przekraczającą 720 mln zł otrzyma dotację z Programu Innowacyjna Gospodarka. Projekty zostały złożone w ramach pierwszej w tym roku rundy aplikacyjnej do działania 1.4-4.1, które dotyczy projektów badawczo – rozwojowych

  i inwestycji z nimi związanych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę z wynikami konkursu. 1 listopada rozpocznie się nabór do drugiego i ostatniego w 2009 r konkursu w tym działaniu.

  – Ten wynik świadczy o wysokiej jakości złożonych projektów, ponieważ dofinansowanie otrzymał co drugi złożony przez przedsiębiorców wniosek.– mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Zespołu Badań i Rozwoju w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Podobnie będzie zapewne w kolejnej rundzie aplikacyjnej, która zostanie ogłoszona 1 października. Nabór wniosków rozpocznie się 1 listopada.

  W ramach działania 1.4-4.1 dofinansowaniu podlega prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych składających się z części badawczej (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych) oraz części wdrożeniowej (wdrożenia wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej przedsiębiorcy). Wsparcie na część badawczą projektu celowego będzie pochodzić z budżetu działania 1.4, zaś wsparcie na wdrożenie wyników badań z budżetu działania 4.1 Budżet Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 przewiduje na realizację projektów w ramach działania 1.4-4.1 dotacje w wysokości 780 mln euro.

  Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty 7,5 miliona euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Kwota wsparcia na wdrożenie wyników tych prac nie może przekroczyć 20 milionów złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

  Ogłoszenie naboru wniosków w ramach drugiej w tym roku rundy aplikacyjnej do działania 1.4-4.1 zostanie opublikowane 1 października. Pełna dokumentacja konkursowa zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.parp.gov.pl. Nabór wniosków rozpocznie się 1 listopada.