Pierwsza siłownia fotowoltaiczna SKF

  Centrum Logistyczne SKF w Schweinfurcie, w Niemczech uruchomiło siłownię fotowoltaiczną o powierzchni 18 000 metrów kwadratowych.

  Już wkrótce cała energia elektryczna, jaką zużywa centrum będzie pochodzić od słońca. Wykorzystano idealny moment na tego rodzaju inwestycję – remont dachu.

  Nowa siłownia mieści się na 18 000 m2 dachu i składa się z blisko 3 900 paneli słonecznych. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w ten sposób (700 000 kilowatów energii elektrycznej rocznie) jest wystarczająca dla 175 czteroosobowych gospodarstw domowych.

  SKF szacuje, że energia pozyskana z pomocą tej helioelektrowni pokryje w całości zapotrzebowanie centrum logistycznego na energię. Ponadto w budynku zainstalowano nowe okna, nowy system ogrzewania wykorzystujący ciepło powietrza usuwanego przez układ wentylacji do ogrzewania wprowadzanego do systemu świeżego powietrza, a obieg ciepłej wody jest ogrzewany bezpośrednio przez słońce. Wszystkie te działania są realizowane w ramach projektu BeyondZero i polityki zrównoważonego rozwoju SKF.

  Szacuje się, że koszt helioelektrowni zwróci się po 12 latach. Jest to znacznie dłużej niż okres, na jaki zwykle zgadza się SKF przy innych projektach inwestycyjnych. Jednak perspektywa wyeliminowania około 360 ton emisji CO2 rocznie w pełni uzasadnia podjętą decyzję. Przeprowadzenie podobnej inwestycji rozważają inne oddziały SKF.

  Autor: SKF