Pierwsza umowa PSE Operator na redukcję poboru prądu

  PSE Operator podpisał pierwszą umowę na redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną za wynagrodzeniem. Spółka nie zgodziła się na ujawnienie nazwy odbiorcy i szczegółów techniczno-finansowych umowy, bo te dane zostały objęte poufnością.

  PSE Operator informował już, że w ramach projektu Smart Grid przygotowuje pilotażowy program przeciwawaryjny z udziałem dużych odbiorców energii. Wiadomo było, że na podstawie umów, które miały być zawarte , operator miałby płacić za obniżenie poboru mocy przez odbiorców. Generalnie idzie tu o zbadanie możliwości redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w sytuacji zaistnienia takich potrzeb systemowych.

  Z uzyskanych informacji wynika, że w ostatnich dniach PSE Operator właśnie podpisał z pierwszym dużym odbiorcą umowę na redukcję zapotrzebowania na energię na zlecenie PSE Operator za wynagrodzeniem. Szczegółów umowy nie udało nam się poznać, bo jak poinformował PSE Operator zarówno nazwa odbiorcy jak i szczegóły techniczne i finansowe umowy zostały objęte poufnością.

  Wiadomo natomiast, że zgodnie z założeniami pilotaż operatora będzie prowadzony do końca 2011 roku a planowana do osiągnięcia możliwość ograniczenia mocy wynieść ma ok 100 MW. Przedmiotowy projekt pilotażowy jest częścią projektu Smart Grid, w ramach którego prowadzone są prace mające na celu wdrożenie inteligentnej sieci przesyłowej i systemu monitorowania obciążalności linii przesyłowych.

  W zakres projektu Smart Grid wchodzą też programy zarządzania stroną popytową, zarządzanie generacją rozproszoną i magazynowaniem energii. Celem wdrożenia programów zarządzania popytem jest redukcja szczytowego zapotrzebowania na moc o 2,5 GW, po pełnym wdrożeniu inteligentnego opomiarowania i po wprowadzeniu na masową skalę cenników sprzedawców ze zmienną ceną energii w czasie. Projekt Smart Grid ma również przyczynić się do rozwoju i zwiększenia udziału energetyki z odnawialnych źródeł energii poprzez rozwiązanie problemów wynikających z niestabilności tych źródeł i dobre prognozowanie ich pracy.

  Autor: www.wnp.pl