Pierwsze produkty z nowej instalacji w ZAK

    Po kilkunastu miesiącach budowy i testów w środę została ostatecznie uruchomiona największą w ostatnich latach w branży chemicznej inwestycja – nowoczesna instalacja do produkcji kwasu azotowego TK V w kędzierzyńskim ZAK.

    W październiku instalacja została przekazana do rozruchu mechanicznego, obejmującego testy sprawdzające wszystkie obwody i urządzenia, po nim nastąpił rozruch technologiczny. Zgodnie z zapowiedziami instalacja miała być uruchomiona jeszcze przed końcem bieżącego roku.

    – Dziś popłynął pierwszy kwas z instalacji – powiedział Krzysztof Jałosiński, prezes Zarządu ZAK SA. – Ta inwestycja to nie tylko spełnienie wymogów unijnych, to również umocnienie pozycji ZAK SA i całej Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, jako cenionego i budzącego zaufanie producenta. Zastosowanie nowoczesnych technologii doprowadzi także do zwiększenia zdolności produkcyjnych naszych instalacji i istotnie wpłynie na poprawę warunków pracy oraz oszczędność surowców – mówi prezes Jałosiński.

    Nowa instalacja zakłada produkcję kwasu azotowego o wydajności 900 ton na dobę oraz stopu azotanu amonu w ilości 1 800 ton na dobę, a ponadto budowę dwóch zbiorników stokażowych kwasu azotowego każdy o pojemności 200 m3. Instalacja TK V i jej technologia zawiera wiele rozwiązań o charakterze nowatorskim m.in w zakresie automatyki przemysłowej, wykorzystanych materiałów konstrukcyjnych czy systemu ograniczenia emisji. Dzięki niej zakład może zredukować energochłonność procesów technologicznych oraz ich materiałochłonność (np. zmniejszenie zużycia amoniaku). ZAK szacuje, że inwestycja pomoże osiągnąć nawet 25 mln zł oszczędności rocznie. Wynikają one głównie ze znacznego ograniczenia zużycia mediów energetycznych i surowców oraz efektu synergii włączenia instalacji w zintegrowany system wytwórczy ZAK.

    Instalacja powstała kosztem ponad 300 milionów złotych, zastąpi przestarzałą linię TK. Jest odpowiedzią na restrykcyjne przepisy i wymogi środowiskowe stawiane zakładom przemysłowym przez Unię Europejską. Instalacja spełnia wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT), wpisuje się w politykę środowiskową firmy, redukuje emisję NOx, CO2 i pyłów do atmosfery oraz energo- i materiałochłonność procesów technologicznych, zwiększa zdolności produkcyjne instalacji, poprawia warunki pracy i daje oszczędności surowcowe. Włączenie TK V to gwarancja ciągłości produkcji w ZAK, unowocześnienie parku technologicznego spółki, dbałość o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy.