Pierwsze zezwolenie w SSE „Starachowice” w 2012 r.

    SSE „Starachowice” wydała nowe zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy firmie Fast Facade Sp. z o.o.

    Spółka planuje uruchomić produkcję nowoczesnych wyrobów ceramicznych dla budownictwa w postaci paneli izolacyjno-elewacyjnych w podstrefie Starachowice. Firma poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 mln zł zatrudniając co najmniej 5 pracowników.

    W ubiegłym roku w obszarze SSE „Starachowice” wydano 12 zezwoleń na działalność gospodarczą o wartości co najmniej 440 mln zł, które utworzą ponad 388 nowych miejsc pracy. (SSE „Starachowice”)