Elektryczny napęd statku morskiego o łącznej mocy 1,4 MW

Pierwszy w świecie polski elektryczny napęd statku morskiego o łącznej mocy 1,4 MW.

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie nowego i innowacyjnego produktu jakim są przekształtniki energoelektroniczne o mocach 500kW i 200kW stanowiące główny napęd statku morskiego. Do chwili obecnej nikt w Polsce takich przemienników częstotliwości nie opracował i wszystkie napędy statków są produkcji firm zachodnich.

Opracowane rozwiązanie stanowi zespół składający się z czterech układów 2×500 kW i 2×200 kW, które wraz z urządzeniami pomocniczymi zostały umieszczone w czterech szafach sterowniczych. Cały zespół o łącznej mocy 1,4 MW przeznaczony został do zasilania napędu głównego katamaranu naukowo-badawczego „Oceanograf”. Przemienniki o mocy 500 kW zasilają napędy rufowe katamaranu, natomiast przemienniki o mocy 200 kW napędy strumieniowe dziobowe. Zapewniają one stabilizację położenia statku w zakresie +-2m przy wietrze o sile 5 stopni w skali Beauforta, co doskonale świadczy o dużej dynamice napędu przekształtnikowego i co podkreśla innowacyjność całego rozwiązania.
Poszczególne przemienniki jak i cały zespół stanowią całkowicie innowacyjne w skali kraju rozwiązanie. Zgłaszany produkt uzyskał certyfikaty Polskiego Rejestru Statków (PRS) i jest eksploatowany przez Instytut Oceanografii UG.

W skali kraju opracowany zespół przekształtników nie ma odpowiedników. Niczym nie odbiega od osiągnięć tak znanych firm jak ABB czy Siemens. Cenowo jest znacznie tańszy (blisko o 40%) od produktów wymienionych firm.
W celu zapewnienia sinusoidalnego prądu z sieci zasilającej stopień wejściowy każdego z przemienników wykonano jako tranzystorowy prostownik aktywny, co już samo w sobie stanowi duże wyzwanie techniczne i typuje to rozwiązanie jako innowacyjne w skali nie tylko kraju, ale i świata.
Innowacyjnym jest również system sterowania przemienników w pełni zintegrowany z systemem sterowania niemieckiej firmy Schottel przy czym, każdy z czterech przemienników indywidualnie komunikuje się z systemem zarządzania mocą (PMS) statku opracowanym przez holenderską firmę Praxis Automation Technology B.V.
Ponadto innowacyjnym jest rozwiązanie zapewniające współpracę opracowanych przemienników częstotliwości z generatorem diesla, którego napięcie wyjściowe i moc dynamicznie się zmieniają w trakcie pracy.

Opracowany i wykonany przez nas zespół przemienników częstotliwości został zastosowany jako napęd główny katamaranu naukowo-badawczego „Oceanograf” zbudowanego w Stoczni Remontowej „Nauta” na zamówienie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
Otrzymane na jego zastosowanie certyfikaty (metryki) Polskiego Rejestru Statków umożliwiają wejście tego produktu na rynek krajowych i światowych producentów statków jako ich napęd główny. Tym samym jest przeznaczony na rynek bardzo specyficzny, bardzo wymagający i ograniczony do określonej grupy klientów.