Pierwszy zakład w podstrefie Kamiennogórskiej SSE

    W Podstrefie Zgorzelec Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości spółka Aerosol International powiązana kapitałowo z Grupą MAXIM, jednego z największych europejskich producentów kosmetyków, rozpocznie budowę nowoczesnego zakładu produkcji opakowań do aerozoli.

    Inwestycja powstanie na 6 ha działce. Inwestor ulokuje 180 mln PLN i zatrudni ponad 300 osób.  Zdaniem prezes kamiennogórskiej strefy Iwony Krawczyk kwota, o której mówimy dzisiaj w odniesieniu do tej inwestycji, będzie w rzeczywistości o około 50% wyższa i w miarę rozwoju projektu z pewnością powstanie też znacznie więcej miejsc pracy niż zakłada dziś inwestor.

    Wyjątkowość projektu spółki Aerosol International polega nie tylko na wykorzystaniu innowacyjnych technologii do produkcji opakowań, ale również na stworzeniu w Zgorzelcu centrum badawczo-rozwojowego. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii, przedsiębiorstwo wyprodukuje rocznie około 100 mln bezspoinowych puszek. To zabezpieczy zapotrzebowanie grupy MAXIM na opakowania dla produkowanych przez nią kosmetyków, które są sprzedawane w ponad 40 krajach świata. Ta inwestycja to zalążek klastra, w ramach którego pomiędzy współpracującymi ze sobą dużymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami będzie się odbywał transfer nowoczesnych technologii stosowanych przy produkcji opakowań kosmetycznych.