Pod (niskim) napięciem

Nowoczesna aparatura rozdzielcza i łączeniowa sieci niskiego napięcia – ewolucja rozwiązań technologicznych

Nowoczesna rozdzielnia niskiego napięcia. Dysponuje funkcjami bezpieczeństwa, zwiększonej niezawodności i tzw. inteligentnej dystrybucji energii. Na zdjęciu aplikacja rozdzielni zlokalizowanej w zakładach papierniczych 

Aparatura rozdzielcza i łączeniowa niskiego napięcia odpowiedzialna jest za dystrybucję energii i zabezpieczenie urządzeń w systemie elektrycznym. Jej główne zadanie to przełączanie mocy pomiędzy obwodami elektrycznymi przez wyłączniki powietrzne, ale dzięki odpowiednim zabezpieczeniom możliwe jest również wykrycie awarii w tych obwodach i w razie potrzeby automatyczne wyłączenie obwodów uszkodzonych w celu zapewnienia poprawnego zasilania w innych segmentach sieci zasilającej.

W ciągu ostatnich kilku lat osprzęt rozdzielni niskonapięciowych przeszedł prawdziwą metamorfozę, przekształcając tradycyjne rozdzielnie w inteligentne systemy dystrybucji mocy zasilającej, dostarczające znacznie większej ilości informacji o funkcjonowaniu całego systemu zasilania i poszczególnych jego obwodów. Wprowadzone udoskonalenia funkcjonalne pozwoliły na zwiększenie niezawodności układów zasilania oraz poprawę ich wydajności.

Autor: Jane Barber