Podstawy bezpieczeństwa pracy wózków widłowych

Zapewnij bezpieczeństwo i produktywność pracowników, stosując poniższe reguły dotyczące bezpieczeństwa.

Przemysł na całym świecie wykorzystuje wózki widłowe w celu zapewnienia produktywności transportu towarów (rys. 1). Ta integralna część wyposażenia placówek przemysłowych, choć znana z możliwości zwiększania wydajności, może też stwarzać wiele zagrożeń w miejscu pracy. Wypadki związane z wózkami widłowymi są wymieniane wśród 10 największych zagrożeń wyszczególnionych w publikacjach organizacji OSHA (Occupational Safety and Health Administration). W badaniu analizującym wypadki, obrażenia i ofiary śmiertelne związane z wózkami widłowymi OSHA twierdzi, że brak szkoleń jest jedną z sześciu głównych przyczyn tych zdarzeń. Inne przyczyny to nieuwaga operatora, przewrócenie się wózka widłowego, niestabilne ładunki, operatorzy uderzeni przez ładunek i podnoszenie pracowników. OSHA proponuje kilka wytycznych bezpieczeństwa dla firm, dotyczących obsługi wózka widłowego, konserwacji i wymaganych szkoleń. Firmy, które stosują się do wytycznych OSHA, dbają o to, by operatorzy wózków widłowych byli na bieżąco ze szkoleniami i ograniczali brawurę związaną z obsługą sprzętu. Tacy pracownicy mogą pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa załogi i zapewnić sprawne funkcjonowanie firmy. 

Rysunek 1. Branże na całym świecie korzystają z wózków widłowych w celu utrzymania produktywności pracowników. | Zdjęcie: Propane Education & Research Council

Podstawy bezpieczeństwa wózków widłowych 

Niektóre wskazówki dotyczące bezpieczeństwa wózków widłowych mogą się wydawać oczywiste, ale często są to rzeczy, które łatwo przeoczyć. Poniższe przypomnienia mogą pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa operatorów: 

– Noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Podczas pracy przy wózkach widłowych i innych ciężkich maszynach pracownicy powinni nosić środki ochrony osobistej, takie jak kask, obuwie ochronne i odzież o wysokiej widoczności. 

– Zapnij pasy. Przewrócone wózki widłowe są jedną z głównych przyczyn wypadków, dlatego tak ważne jest, aby operatorzy zapinali pasy bezpieczeństwa podczas pracy (rys. 2). W razie wypadku zapięcie pasów bezpieczeństwa może uchronić operatora przed zmiażdżeniem przez osłonę górną wózka widłowego lub klatkę bezpieczeństwa. 

– Zapoznaj się z udźwigiem wózka widłowego. Praca z ładunkiem przekraczającym udźwig urządzenia zwiększa ryzyko wywrócenia się wózka widłowego.

– Obserwuj rampę. Operatorzy powinni utrzymywać bezpieczną odległość od krawędzi ramp, aby zapobiec niebezpiecznym wywrotkom. Podczas zjeżdżania z rampy z załadowanym wózkiem widłowym zawsze jedź tyłem, z ładunkiem skierowanym w górę spadku. Podczas jazdy w górę rampy z nieobciążonym wózkiem widłowym zawsze trzymaj widły skierowane w dół. 

– Zrób trochę hałasu. Dźwięk klaksonu jest niezbędny na przejściach i wszędzie tam, gdzie widoczność wózka widłowego może być utrudniona. W ten sposób unikniesz niebezpiecznych kolizji. 

– Koniec zmiany. Po zakończeniu pracy zaciągnij hamulec postojowy, opuść widły i ustaw układ sterowania w pozycji neutralnej. Bezpiecznie zaparkowany sprzęt zmniejsza ryzyko niezamierzonego ruchu. 

Rysunek 2. Operatorzy muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa podczas jazdy wózkiem widłowym. W razie wypadku zapięcie pasów bezpieczeństwa może uchronić operatora przed zmiażdżeniem przez osłonę górną wózka widłowego lub klatkę bezpieczeństwa. | Grafika: Propane Education & Research Council (Rada ds. Edukacji i Badań nad Propanem)

Wielu profesjonalistów zajmujących się transportem materiałów jest zaznajomionych z użyciem propanu jako źródła energii. Jest to podstawowe źródło energii dla wózków widłowych (rys. 3). 

Propan cechuje się 90-procentowym udziałem w rynku napędów wózków widłowych klasy 4 i 5, według danych Propane Education & Research Council (PERC). Przedsiębiorstwa wybierają propan, ponieważ jest czysty, obniża koszty i zapewnia załogom produktywność. Ale jak w przypadku każdego źródła energii, istnieją określone procedury obsługi i eksploatacji, których należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo operatora. 

Rysunek 3. Propan jest głównym źródłem energii dla wózków widłowych. | Zdjęcie: Propane Education & Research Council (Rada Edukacji i Badań Propanu)

Podstawy bezpieczeństwa butli z propanem 

  • Sprawdzić butle przed uruchomieniem. Sprawdzać butle pod kątem rdzy, wgnieceń, wyżłobień i nieszczelności (rys. 4). Butli z oznakami zużycia lub nieszczelności nie należy używać i może być konieczna ich wymiana, nawet jeśli nie upłynął termin jej przydatności. 
  • Zabezpieczenia zaworów nadciśnieniowych butli. Upewnić się, że elementy zaworu bezpieczeństwa na butli są zabezpieczone, a ich wyrzut skierowany z dala od sworznia ustalającego. 

Gdy butla nie jest używana, należy zamknąć zawór serwisowy. Zapobiega to potencjalnym obrażeniom w pobliżu silników spalinowych oraz niezamierzonej utracie paliwa.

Rysunek 4. Przed uruchomieniem wózka widłowego należy sprawdzić butle pod kątem rdzy, wgnieceń, wyżłobień i nieszczelności. Butle wykazujące oznaki zużycia lub nieszczelności nie powinny być używane i mogą wymagać wymiany. | Zdjęcie: Propane Education & Research Council (Rada ds. Edukacji i Badań nad Propanem)

Matt McDonald jest dyrektorem ds. rozwoju biznesu off-road w Propane Education & Research Council.