Pół-wirtualne wizyty na miejscu przyniosą większą wartość dla klienta

Niższe koszty inspekcji i szersze wsparcie inżynieryjne oznaczają bardziej efektywne rozwiązywanie problemów.

Ilustracja 1: Technologia rzeczywistości rozszerzonej (AR) może przyciągnąć zdalnych specjalistów z całego świata, aby rozwiązać problemy związane z obiektem. | Dzięki uprzejmości: Swagelok Company

Wizyty na miejscu odgrywają kluczową rolę w poprawie bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności systemów płynów i pobierania próbek. Podczas takich wizyt zespół inżynierów zwiedza zakład i dokładnie bada systemy, aby przedstawić zalecenia dotyczące rozwiązania pilnych wyzwań. Jednak czasami zorganizowanie takich wizyt może być trudne ze względu na koszt sprowadzenia całego zespołu na miejsce, a także dodatkowy czas i wysiłek wymagany przez kierownictwo zakładu, aby poprowadzić inżynierów przez ocenę. Dlatego też pół-wirtualna alternatywa dla tradycyjnej wizyty na miejscu jest bardzo obiecująca na przyszłość.

Niektórzy dostawcy usług terenowych zaczęli wykorzystywać technologię rzeczywistości rozszerzonej (AR), aby wirtualnie wprowadzić inżynierów do obiektu. Korzystając z systemu AR, duży zespół można zredukować do jednego głównego inżyniera noszącego zestaw słuchawkowy do współpracy AR (patrz rysunek 1). Osoba ta przekazuje obraz wideo w czasie rzeczywistym do zespołu inżynierów na całym świecie, umożliwiając im oglądanie na żywo wykonywanych testów, takich jak sprawdzanie szczelin na złączkach lub używanie roztworu mydła do sprawdzania szczelności. Inżynier na miejscu może słyszeć głosy kolegów przez słuchawkę, co pozwala zespołowi być częścią oceny i zapewniać wsparcie w identyfikowaniu obszarów budzących obawy w całym obiekcie.

Choć różni się od typowej oceny na miejscu, pół-wirtualna wizyta nadal pozwala szerokiemu zespołowi inżynierów o specjalistycznych umiejętnościach pomagać w rozwiązywaniu pilnych wyzwań systemowych. Może również zapewnić dostęp do najlepszych specjalistów, którzy mogliby nie być w stanie odwiedzić nas osobiście, ale którzy mogą łatwiej dołączyć do wirtualnej wizyty.

Jeśli zespół inżynierów terenowych nie jest w stanie odwiedzić lokalizacji, aby pomagać w rozwiązywaniu problemów z układem płynów, projektowaniu systemu pobierania próbek lub innych kwestiach, dobrym rozwiązaniem może być wizyta pół-wirtualna. Idealnie jest, gdy jeden lub dwóch inżynierów terenowych odwiedza obiekt w celu przeprowadzenia oceny przy wsparciu zdalnego, cyfrowo połączonego zespołu (patrz rysunek 2). Jeśli jednak nie jest to możliwe, niektórzy dostawcy komponentów mogą być w stanie zapewnić zespołowi system AR, dzięki czemu ktoś może przesyłać strumieniowo własne wideo i rozwiązywać problemy ze zdalnym zespołem w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, w jaki sposób nowa technologia wirtualnej łączności zostanie wdrożona, może ona zminimalizować czas, w którym problemy z płynem i systemem pobierania próbek pozostają niezdiagnozowane lub nierozwiązane, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów związanych z podróżą i czasu koordynacji.

Rysunek 2: Podczas gdy wizyty na miejscu często wymagają czterech lub więcej inżynierów, wykorzystanie technologii AR oznacza, że zespoły inspekcyjne można zredukować do jednej lub dwóch osób. | Dzięki uprzejmości: Swagelok Company

Umożliwienie dostępu personelowi

Ulepszona technologia AR była pomocna podczas pandemii COVID-19, ponieważ pozwala pojedynczemu inżynierowi, wirtualnie wspieranemu przez cały zespół, na przeprowadzanie wizyt na miejscu bez potencjalnie problematycznej osobistej obecności.

Pół-wirtualne wizyty mogą poszerzyć możliwości rozwiązywania problemów i poprawić dostępność ocen. Dzięki możliwości dostępu do ekspertów z całego świata w wielu różnych strefach czasowych, łatwiejsze może być otrzymanie wskazówek w czasie, który jest bardziej dogodny dla obiektu (patrz rysunek 3). Pozwala to inżynierom terenowym dzielić się wiedzą i doświadczeniami, a także utrzymywać spójność i jakość świadczonych usług.

Rys. 3: Korzystając z zestawów słuchawkowych AR przymocowanych do kasków ochronnych, inżynierowie terenowi mogą transmitować na żywo swój widok do kolegów na całym świecie, zwiększając zdolność zespołu do rozwiązywania problemów. | Dzięki uprzejmości: Swagelok Company

Technologia AR oferuje możliwości planowania wizyt, które w przeszłości były trudne do zorganizowania ze względu na lokalizacje w odległych lokalizacjach, środowiskach morskich lub innych ograniczonych obszarach. Technologia zestawu słuchawkowego pozwala inżynierom terenowym dotrzeć do kogoś, gdzie się znajdują i usprawnić proces wizyty. W rezultacie ktoś może uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym, ponieważ zdalni inżynierowie mogą zobaczyć, co dzieje się na miejscu, zamiast próbować zidentyfikować problemy za pomocą wiadomości lub obrazów (patrz rysunek 4). Problemy mogą być rozwiązywane szybciej, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Rys. 4: Przeprowadzanie kontroli szczelin złączek w celu upewnienia się, że są one odpowiednio dokręcone, to jedna z regularnych czynności wykonywanych osobiście, którą można usprawnić za pomocą technologii wirtualnej. | Dzięki uprzejmości: Swagelok Company

Korzyści płynące z technologii wirtualnej

Chociaż pandemia przyspieszyła wdrażanie wirtualnych wizyt, od dawna były one rozważane przez zespoły inżynierów terenowych. Możliwość współpracy, syntezy i rejestrowania informacji w czasie rzeczywistym oznacza większą szansę, że nic nie zostanie pominięte (patrz rysunek 5). Pół-wirtualne wizyty oferują inżynierom terenowym dokładniejsze możliwości dokumentowania tego, co widzą, co może pomagać im w tworzeniu najskuteczniejszych rozwiązań dla kogoś bez konieczności odtwarzania wizyty z pamięci (patrz rysunek 6).

Rys. 5: Dzięki temu, że cały zespół widzi problemy w czasie rzeczywistym, pół-wirtualne wizyty w terenie pozwalają inżynierom na miejscu rozwiązać szerszy zakres wyzwań niż byłoby to normalnie możliwe. | Dzięki uprzejmości: Swagelok Company

W sytuacjach, w których przestrzeń jest ograniczona, takich jak schrony analizatorów, możliwość korzystania z technologii AR zapobiega konieczności wchodzenia i wychodzenia specjalistów i pozwala wszystkim specjalistom zobaczyć te same informacje jednocześnie. Pół-wirtualne wizyty dają firmom lepsze możliwości szybszego dopasowania konkretnych ekspertów i burzy mózgów na temat bardziej kreatywnych rozwiązań w czasie rzeczywistym. Szybka reakcja oznacza, że ludzie mogą szybciej rozwiązywać problemy, zanim ich usunięcie będzie wymagało znacznych nakładów czasu i pieniędzy. Pół-wirtualne wizyty często mogą prowadzić do zaleceń tego samego dnia w celu poprawy płynów lub systemów pobierania próbek ze względu na poziom współpracy, jaki umożliwiają wirtualne zestawy słuchawkowe.

Rys. 6: Wirtualna ocena lokalizacji daje możliwość sporządzenia dokładniejszej dokumentacji niż w przypadku wizyt na miejscu. | Dzięki uprzejmości: Swagelok Company

Dodatkowe zastosowania wirtualnych wizyt

Technologia wirtualnej współpracy może być wykorzystywana do innych celów oprócz wizyt na miejscu, w tym:

  • Wirtualne uruchamianie systemów płynów i doradztwo w zakresie budowy i testowania sprzętu analitycznego. Wirtualne zestawy słuchawkowe pozwalają ekspertom być „obecnym”, aby zapewnić nadzór na kluczowych etapach procesu wdrażania systemu płynów, pomagając uniknąć błędów i zintegrować trwalsze zespoły. Kierownictwo firmy może nawet dołączyć wirtualnie, aby doświadczyć procesów, których zwykle nie byliby w stanie obserwować.
  • Wirtualne obserwowanie kluczowych procesów zaopatrzenia. Zespoły ds. zgodności z przepisami mogą zaoferować możliwość obserwowania praktyk produkcyjnych i wysyłkowych, które zwykle wymagałyby wizyty na miejscu w zakładach producenta.
  • Wirtualne wizyty klientów w centrach produkcji i realizacji. Zespoły ds. wizyt klientów korporacyjnych wprowadzają nowy sposób na poznanie ludzi i zobaczenie procesów stojących za produktami i usługami, które ludzie kupują, umożliwiając zwiedzanie obiektów z przewodnikiem na miejscu.

Organizowanie wirtualnych wycieczek po obiektach wraz z odpowiednimi spotkaniami biznesowymi oznacza, że producenci mogą zapewnić pełne wrażenia z wizyty w siedzibie firmy bez konieczności odbywania pełnej podróży. Nowa technologia pozwala producentom dotrzeć do większej liczby osób jednocześnie. Wirtualne wizyty pomagają firmom pozostać w kontakcie z innymi podczas pandemii COVID-19, ale programy te będą nadal zapewniać wartość w przyszłości.

Większy nacisk na obsługę klienta, a także inicjatywy ciągłego doskonalenia, skłonią więcej firm do inwestowania w technologię wirtualną, która pozwoli im uczynić pół-wirtualne i wirtualne wizyty niezbędnym doświadczeniem. Technologia AR będzie nadal się rozprzestrzeniać, ponieważ coraz więcej osób dostrzega zwiększoną wartość posiadania większej inteligencji z całego świata pracującej nad rozwiązywaniem problemów w czasie rzeczywistym.


Szybkie fakty

Według Wikipedii, rzeczywistość rozszerzona to interaktywne doświadczenie środowiska rzeczywistego, w którym obiekty znajdujące się w świecie rzeczywistym są wzbogacone o generowane komputerowo informacje percepcyjne, czasami w wielu modalnościach sensorycznych, w tym wizualnych, słuchowych, dotykowych, somatosensorycznych i węchowych.

 

W artykule opublikowanym przez VentureBeat, Louis Rosenberg, dyrektor generalny i główny naukowiec w Unanimous AI, powiedział, co następuje: „Właśnie dlatego metaverse, gdy zostanie szeroko przyjęte, będzie środowiskiem rzeczywistości rozszerzonej, do którego dostęp będzie możliwy przez przezroczyste soczewki. Będzie to prawdą, nawet jeśli sprzęt do pełnej rzeczywistości wirtualnej będzie oferował znacznie wyższą wierność. Faktem jest, że wierność wizualna nie jest czynnikiem, który będzie decydował o szerokim przyjęciu. Zamiast tego, przyjęcie będzie zależało od tego, która technologia oferuje najbardziej naturalne wrażenia dla naszego systemu percepcyjnego. A najbardziej naturalnym sposobem prezentowania treści cyfrowych ludzkiemu systemowi percepcyjnemu jest ich bezpośrednia integracja z naszym fizycznym otoczeniem”.

 

Według grudniowego artykułu w magazynie Pharmaceutical Technology, artykuł Nat Schaefer na temat trendów makroekonomicznych związanych z rzeczywistością rozszerzoną, brzmi następująco:

 

Niedostatek treści rozszerzonej rzeczywistości jest jedną z największych przeszkód w masowym przyjęciu platform AR. AR jest obecnie ograniczona do podstawowych filtrów fotograficznych, wirtualnych przymierzalni i aplikacji do ustawiania mebli w pomieszczeniach. Długotrwałym czynnikiem hamującym rozwój treści AR jest infrastruktura szerokopasmowa. Więcej treści AR i przypadków użycia pojawi się wraz z rozwojem sieci telekomunikacyjnych 5G na całym świecie.