Polkowicki zakład Volkswagena z wyróżnieniem EFQM

    Volkswagen Motor Polska zdobył prestiżową nagrodę za jakość zarządzania przyznaną przez Europejską Organizację Zarządzania Jakością (EFQM).

    Polska spółka niemieckiego koncernu z dumą informuje, że nagroda jest wynikiem realizowanej od lat przez zarząd i pracowników idei ciągłego doskonalenia i dążenia do najwyższej jakości. Volkswagen Motor Polska z siedzibą w Polkowicach jest pierwszym polskim przedsiębiorstwem i pierwszym zakładem koncernu Volkswagena, który został wyróżniony tą prestiżową nagrodą. Przedsiębiorstwo doceniono za „Przywództwo i stałość celów”.

    Jury uzasadniło wyróżnienie wzorcowym zaangażowaniem kierownictwa zakładu w realizację wyznaczonych celów mimo ogólnej kiepskiej sytuacji gospodarczej. Jak wynika z uzasadnienia w firmie udało się uniknąć marnotrawstwa i ciągłe doskonalenie, wsparte przez wysoko zmotywowanych i zaangażowanych pracowników.

    Model EFQM jest w Europie szeroko rozpowszechniony. Organizacja pożytku publicznego liczy ponad 600 członków – prywatnych i publicznych organizacji i przedsiębiorstw. Jednym z 14 założycieli tej organizacji jest Volkswagen AG.

    Europejska Organizacja Zarządzania Jakością promuje za pomocą nagrody przyznawanej od roku 1992 rozpowszechnianie i stosowanie najlepszych praktyk (Best Practice) zgodnie z Modelem Doskonałości EFQM, który służy do oceny postępu organizacji zmierzającej w kierunku doskonałości.