Polska gospodarka hamuje

  Produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 4,6 proc. rdr, po wzroście o 9,0 proc. w styczniu, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 1,0 proc. – Dane te pokazują, że polska gospodarka zwalnia tempo wzrostu, ale nie są one alarmujące, ponieważ spowolnienie dynamiki wzrostu produkcji może być przejściowe – ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka.

  Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w lutym rdr o 6,0 proc., a mdm spadła o 1,3 proc.

  „W stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z metali – o 14,8 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 14,8 proc., maszyn i urządzeń – o 9,4 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 8,0 proc., urządzeń elektrycznych – 7,7 proc. oraz artykułów spożywczych – o 6,0 proc.” – napisano w komunikacie.

  Dodano, że „spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku wystąpił w 8 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 7,9 proc., w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 6,8 proc., mebli – o 1,8 proc. oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 1,1 proc.”.

  Ceny produkcji przemysłowej w lutym br. wzrosły o 6,3 proc. rdr, po wzroście o 7,9 proc. rdr po korekcie w styczniu, a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji spadły o 0,3 proc. – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

  Dane pokazują, że (gospodarka – PAP) zwalnia, ale alarmu bym nie wzniecał. Już w lipcu i sierpniu (2011 r. – PAP) mieliśmy miesiące chyba jeszcze większego zwolnienia i to było przejściowe – powiedział dziennikarzom Belka.

  Wzrost produkcji przemysłowej w marcu będzie zbliżony do odnotowanego w lutym na poziomie 4,6 proc. rdr – oceniają analitycy Ministerstwa Gospodarki. Ich zdaniem w całym I kwartale produkcja przemysłowa wzrośnie o około 6 proc.

  „Analitycy MG oczekują, że w marcu tempo wzrostu produkcji utrzyma się na poziomie notowanym w lutym. Przewidują, że dynamika w pierwszym kwartale będzie zbliżona do 6 proc., podobnie jak w II i III kw. ubiegłego roku” – napisano w komentarzu resortu gospodarki do poniedziałkowych danych GUS.

  www.wnp.pl