Polskie zielone technologie zdobywają Azję i Europę

  Brykieciarki oraz elementy do budownictwa pasywnego – to hity eksportowe polskich zielonych technologii, a laureaci programu GreenEvo, promującego ekologiczne technologie, zdobywają Azję i Europę – powiedziała wiceminister środowiska Beata Jaczewska.

  Z danych resortu środowiska dotyczących dwóch pierwszych edycji GreenEvo (2010-2011) wynika, że przychody firm, które uczestniczyły w programie, wzrosły średnio o ponad 30 proc., a z działalności eksportowej o blisko 60 proc. 18 proc. przedsiębiorstw uruchomiło nowe zakłady produkcyjne, blisko 60 proc. udoskonaliło technologię, a 50 proc. podpisało umowy dystrybucyjne z zagranicznymi partnerami. Połowa firm biorących udział w programie zwiększyła także zatrudnienie.

  Główne kierunki poszukiwania partnerów dla polskich zielonych technologii – to Azja (m.in. Chiny, Japonia, Tajwan, Wietnam) i Europa (np. Czechy, Niemcy, Włochy i Hiszpania). Jak podkreśliła Beata Jaczewska, hitami eksportowymi GreenEvo są brykieciarki Biomasser firmy ASKET oraz elementy do budownictwa energooszczędnego i pasywnego firmy IZODOM 2000.

  Brykieciarki, służące do produkcji ekologicznego brykietu, trafiły m.in. na Mołdawię i do Wietnamu. Pracują również w Tanzanii w ramach programu „Keep Mwanga Green”, mającego na celu ograniczenie wycinki drzew wykorzystywanych jako paliwo. Dzięki Biomasser drewno zastępuje się brykietem produkowanym z lokalnych traw.

  Coraz większym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych cieszą się także elementy do budowy domów pasywnych. Dzięki zastosowaniu tych segmentów, szybciej można stawiać energooszczędne budynki.

  Technologia oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego firmy BIOGRADEX – Holding Sp. z o.o. została z kolei wykorzystana przy budowie oczyszczalni ścieków w wiosce olimpijskiej w Pekinie. Firma podpisała także m.in. dwa kontrakty z partnerami z Estonii i ze Szwecji na modernizację oczyszczali ścieków w Tartu i w Sztokholmie.

  Przedsiębiorstwo Ecotech Polska S.A., ze swoją technologią unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, obecne jest m.in. w Pekinie, gdzie uruchomiona została pilotażowa instalacja do unieszkodliwiania niebezpiecznych szlamów przemysłowych. Firma podpisała m.in. kontrakty na Tajwanie, gdzie polska technologia zostanie wykorzystana do neutralizowania popiołów lotnych ze spalarni odpadów, czy rekultywacji gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi.

  W Japonii w 2012 roku firma PP-EKO Sp. z o.o. rozpoczęła pilotażowy projekt oparty na technologii pozwalającej na odzysk wody używanej w procesach technologicznych. PP-EKO podpisała umowy również z partnerami rosyjskimi i ukraińskimi na dystrybucję i sprzedaż tej technologii.

  Popularne na zachodzie Europy są również polskie kolektory słoneczne produkowane m.in. przez SUNEX S.A. i Watt Sp. z o.o. Odbiorcami są np. Niemcy, Włochy, Hiszpania czy Czechy.