Pomiary kontrolne przepływomierzy

    Dział pomiaru przepływu Introl Sp. z o.o. z powodzeniem rozwija nowe rozwiązania skierowane dla Klientów zainteresowanych cyklicznymi weryfikacjami poprawności działania swoich przepływomierzy. Ostatnimi wykonanymi pomiarami kontrolnymi było zweryfikowanie poprawności działania 64. przepływomierzy w jednej z polskich fabryk.

    Zbudowane przez firmę Introl stanowisko, dzięki zastosowaniu przepływomierza masowego o klasie dokładności 0,1% oraz wagi legalizowanej w klasie III pozwala sprawdzać przepływomierze stosowane w rurociągach o średnicach od 1mm do 80mm i maksymalnym zakresie pomiarowym do 50 t/h. Mobilne stanowisko kontrolne, dzięki zastosowaniu ultraprecyzycjnej aparatury do pomiarów przepływu, cieszy się coraz większym zainteresowaniem automatyków, dla których istotna jest pewność wskazań urządzeń wykorzystywanych do prowadzonych na co dzień pomiarów.