Pompy

Pompy są nieodzownym elementem wielu instalacji przemysłowych. Jak wiadomo, są to urządzenia, które wytwarzają różnicę ciśnień pomiędzy stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy). Tym sposobem możliwy jest transport cieczy lub osadów.

Podstawowy podział pomp dzieli je na wirowe i wyporowe. Interesujące wydaje się być zatem określenie, które ich rodzaje najczęściej są używane w zakładach przemysłowych. Zostanie również sprawdzone, kto dostarcza pompy, w zależności od ich rodzaju.

Rynek pomp jest bardzo obszerny. Obejmuje zarówno producentów krajowych, jak i zagranicznych. Stąd też nasuwa się pytanie: pompy jakiego wytwórcy cieszą się największą popularnością wśród czytelników miesięcznika Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych.

Właściwy wybór pompy decyduje o optymalnej pracy aplikacji, w której znajduje ona zastosowanie. Stąd też kluczową rolę odgrywa zdefiniowanie kryteriów, najczęściej branych pod uwagę przy doborze konkretnej pompy.

Jak wiadomo, wyprodukowanie czy dostarczenie pompy to nie wszystko. Na kompleksową obsługę fabryk wpływają również usługi serwisowe, zarówno gwarancyjne, jak i pogwarancyjne. Warto zatem pokusić się o sprawdzenie, czy usługi tego typu są świadczone na wysokim poziomie. Jak oceniane są firmy, które naprawiają i konserwują pompy?

Nie ma idealnego urządzenia czy maszyny. Czego zatem brakuje w pompach? Redakcja Inżynierii i Utrzymania Ruchu spróbuje poszukać odpowiedzi na to pytanie. Interesujące wydają się być również opinie na temat dostawców pomp.

Użytkownicy urządzeń oraz pracownicy działów utrzymania ruchu mają najlepszą wiedzę w zakresie mocnych i słabych podzespołów pomp. Dlatego właśnie redakcja miesięcznika zapytała, które części pomp są dobre, a jakie wymagają zmian.

Pompy, podobnie jak wiele innych urządzeń przemysłowych, są ciągle udoskonalane. Wiele firm dysponuje własnymi działami rozwoju, w których inżynierowie szukają nowych rozwiązań i technologii zwiększających wydajność pomp oraz wydłużających ich trwałość. W jakim zatem kierunku rozwijają się pompy? To pytanie zostało postawione producentom i dostawcom tych urządzeń.

Dobór pompy nie może być przypadkowy. Warto zatem przypomnieć wiedzę na temat sposobów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze pompy.

Redakcja Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych zapytała producentów i dostawców pomp o błędy, jakie są najczęściej popełniane przy ich doborze.

Raport powstał w oparciu o dane uzyskane z ankiety przeprowadzonej w lutym 2011 r. wśród czytelników miesięcznika Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych. Oprócz tego przy tworzeniu raportu bazowano na informacjach pochodzących od producentów oraz dostawców pomp.

Pompy wirowe

W pompie wirowej łopatkowy wirnik zwiększa moment pędu (krętu) cieczy, powodując efekt ssania we wlocie oraz nadwyżkę ciśnienia po stronie tłocznej pompy.

Wśród najbardziej popularnych pomp wirowych czytelnicy na pierwszym miejscu wskazali pompy odśrodkowe. Jak wynika z ankiety, stosowane są one przez prawie 77% ankietowanych. Drugie miejsce zajmują pompy diagonalne, z których korzysta ponad 30% czytelników. Na trzecim miejscu są pompy śmigłowe (około 23%), potem specjalne, takie jak samozasysające oraz krążeniowe (ponad 15%).

Redakcja Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych zapytała o to, kto dostarcza pompy odśrodkowe. W tym zakresie wymieniono Leszczyńską Fabrykę Pomp, Wilo, Grundfos oraz Allweiler. Oprócz tego wymieniono firmę KSB, Gabioneta, Flowserve, Nuovo, Pignone, Sundyne a także Nikkiso i Białogon oraz Powen-Wafapomp.

Dostawcą pomp specjalnych (w tym samozasysających i krążeniowych) jest przede wszystkim Schmalenberger.

Pompy wyporowe

W pompach wyporowych, nazywanych także pompami objętościowymi, przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się przez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, gdzie znajduje się ciecz (płyn). W tym celu zastosowanie znajduje tłok wykonujący ruch posuwisto-zwrotny lub wahadłowy. Istotny jest także ruch kół zębatych oraz śrub, membran, elastycznych ścian pompy lub specjalnie ukształtowanych przestrzeni.

Teoretyczny wykres zależności między ciśnieniem a wydajnością stanowi linię pionową. W praktyce jest ona lekko odchylona, co jest spowodowane ściśliwością pompowanego płynu, nieszczelnością pompy oraz objętościami szkodliwymi w pompie, w których gromadzą się gazy lub następuje szkodliwa zmiana objętości pompy. Wydajność zależy natomiast od zmian objętości komory roboczej i częstości cykli. Charakterystyka wydajności pompy wyporowej zależy od jej konstrukcji i w większości wypadków jest cykliczna.

Biorąc pod uwagę fakt, że pompa wyporowa ma sztywną charakterystykę (ciśnienie może rosnąć w nieskończoność, gdy płyn nie jest odbierany), istotną rolę odgrywają odpowiednie zabezpieczenia przed przeciążeniem. Jak wiadomo, nadmierne ciśnienie może doprowadzić do awarii, a nawet zniszczenia urządzenia. W pompach wyporowych przewiduje się więc zawór bezpieczeństwa, nazywany także zaworem przelewowym. Otwiera się on w momencie, gdy ciśnienie w rurociągu tłocznym przekracza dopuszczalne ciśnienie pracy.

Jakie pompy wyporowe używane są w firmach? Na pierwszym miejscu plasują się pompy membranowe, bowiem używa ich prawie 54% ankietowanych. Drugie miejsce zajmują ex aequo pompy zębate i tłokowe, w tym wielotłoczkowe i nurnikowe (ok. 46%). Na trzeciej pozycji ankietowani umieścili pompy śrubowe (ok. 38%). Na czwartym miejscu lokują się pompy łopatkowe, używa ich ok. 37% ankietowanych. Ostatnie miejsce zajmują pompy krzywkowe (około 23% czytelników). W kategorii „inne” czytelnicy wymienili pompy dyfuzyjne.

Jak twierdzą czytelnicy, pompy membranowe dostarcza Milton Roy, Depa, Crane, a także Graco. Wymieniono również firmy: Fapo, Lewa, Sandpiper oraz Wright i Flow.

Pompy tłokowe, według czytelników Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych, dostarczane są przez NLB, Hawe, Fapo, Lewa oraz Spomasz. Firmy: Allweiler, PCM, Netzch oraz Bornemann, a także Houttuin, dostarczają pompy śrubowe. Zapytano także ankietowanych, kto jest dostawcą pomp łopatkowych. W tym przypadku czytelnicy wymienili Leybold, Liverani oraz Leszczyńską Fabrykę Pomp. Aerzen, Pfeiffer, SSP, Leybold – te firmy, w opinii czytelników, dostarczają pompy krzywkowe.

Pompy jakich producentów

Na podstawie wyników ankiety można stwierdzić, że największą popularnością cieszą się pompy firmy Grundfos. Na drugim miejscu czytelnicy wymienili Allweiler. Trzecie miejsce zajmują ex aequo: Leszczyńska Fabryka Pomp, Wilo oraz Powen-Wafapomp. Analizując dalszą część wyników ankiety, można sformułować wniosek, że użytkownicy często sięgają do produktów krajowych. Stąd też informacje, że np. w firmie 98% pomp stanowią produkty firm polskich. Są to urządzenia producentów, takich jak Hydro-Vacuum, Leszczyńska Fabryka Pomp czy też GZUT. W innym przypadku kraj pochodzenia producenta nie odgrywa znaczącej roli, stąd też nabywane są pompy zarówno polskie, jak i niemieckie, szwedzkie, czy też fińskie.

Jakie kryteria są uwzględniane przy wyborze

Redakcja Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych zapytała czytelników o kryteria, jakie brane są pod uwagę przy wyborze pomp.

W pierwszej kolejności wymieniono parametry techniczne (ponad 90% ankietowanych), potem trwałość (około 84%) oraz cenę (prawie 77%). Kolejne miejsca zajmują: obsługa posprzedażna, termin dostawy oraz marka. Jako „inne” czytelnicy wymienili przede wszystkim sposób regulacji urządzenia.

Ponad 60% ankietowanych podaje, że skorzysta z pomp tego samego producenta. Argumentując odpowiedź, zwracano uwagę na dostępność pomp sprawdzonej już firmy, ewentualny krótki czas serwisu oraz dobry stosunek jakości do ceny. Jeden z czytelników zaznaczył, że nie jest związany z konkretnym producentem, a wybór poprzedzony jest wcześniejszym zebraniem ofert kilku firm.

Redakcja miesięcznika zapytała także o budżet w 2011 r., który przewidziany jest na zakup pomp. Punktem odniesienia miał być budżet zeszłoroczny. Ponad 45% czytelników podaje, że wydatki na pompy będą większe w porównaniu z rokiem poprzednim. Jeden z czytelników uważa, że będzie to kwota o wartości ponad 100 tys. zł. Prawie 31% czytelników zapowiada, że w ogóle nie planuje zakupu pomp, chyba że dojdzie do awarii, w efekcie której nabycie urządzenia będzie konieczne. Prawie 8% ankietowanych zapowiada mniejszy budżet na zakup pomp w odniesieniu do 2010 r.

Według Leszczyńskiej Fabryki Pomp przewiduje się, że rozwój w branży pompowej w kolejnych latach przebiegać będzie w kierunku osiągania coraz wyższych sprawności przez pompy i silniki elektryczne ze znaczącym wzrostem stosowania pomp inteligentnych i elektronicznych z przetwornicami częstotliwości. Rozpowszechniać się będą układy łagodnego rozruchu do pomp, zwłaszcza większych mocy. Większość procesów, w których pracować będą pompy, nadzorowana będzie przez układy sterujące optymalizujące ich pracę. Wzrastać będzie udział materiałów konstrukcyjnych, takich jak tworzywo sztuczne i stal nierdzewna w budowie pomp i instalacjach hydraulicznych.

Przedstawiciel Grupy Powen-Wafapomp podkreśla, że należy spodziewać się postępu w technologiach materiałowych. Coraz większe znaczenie – w miejsce obecnie stosowanych stopów metali – będą zyskiwać różnego rodzaju materiały kompozytowe. W zakresie metali w miejsce tradycyjnych technologii odlewniczych wchodzić będą metody określane obecnie jako „szybkie prototypowanie” polegające na natryskiwaniu metali przez przestrzenne „drukarki”. Wyparcie technologii odlewniczej przez taką technologię nastąpi w miarę jej upowszechnienia, co będzie skutkowało obniżką kosztów (obecnie jeszcze zbyt wysokich do szerokiego zastosowania komercyjnego). W zakresie obróbki metali upowszechnią się obrabiarki numeryczne bezpośrednio sprzężone z systemami projektowania CAD.

Serwis na czwórkę z plusem

Redakcja poprosiła czytelników o ocenę (w skali od 1 do 5) serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego pomp. Prawie 39% ankietowanych serwis ocenia na 4. Ocenę tę argumentowano możliwością uzyskania zamiennika na czas remontu, krótkim czasem realizacji oraz dobrymi cenami. Były także opinie krytyczne, które dotyczyły zbyt długiego czasu naprawy i oczekiwania na części zamienne.

Nieco ponad 23% ankietowanych oceniło serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pomp na piątkę. Przede wszystkim zwracano uwagę na rzetelność usługi, fachowość, szybkość działania, a także na doradztwo. Napisano również, że podczas serwisu pompa wymieniana jest na nową, dzięki czemu zyskuje się krótki czas wykonywania czynności serwisowych.

Ponad 15% czytelników serwis ocenia na 2. Dlaczego? Ze względu na długi czas oczekiwania na usługę. Niespełna 8% ankietowanych serwis oceniło na 3. W tym przypadku zwracano uwagę na długi czas dostawy części zamiennych.

Czego brakuje w pompach

Czego brakuje w pompach dostarczanych do twojej firmy? Co byś w nich zmienił? Tak brzmiało jedno z pytań ankiety. Można powiedzieć, że w tym zakresie opinie rozkładały się po połowie. Z jednej strony chwalono dostawców za pełną zgodność urządzenia z wymaganiami z zamówienia, ale nie brakło również słowa krytyki. Przede wszystkim czytelnicy skarżyli się na niedostępność dokładnych instrukcji obsługi. Zwrócono uwagę na konieczność podniesienia całkowitej sprawności układu pompa–silnik. Pojawiły się wypowiedzi z zastrzeżeniami do dostarczanego do pompy wyposażenia. Chodzi przede wszystkim o brak złączy oraz podstaw, które najczęściej stanowią opcję dodatkową. Podkreślano brak w pompach zabezpieczeń przed suchoobiegiem oraz systemu ochrony silnika.

Użytkownicy o dostawcach

W przeważającej większości klienci dobrze wypowiadają się o dostawcach. Chwalą ich za obszerną wiedzę na temat pomp. Zwraca się uwagę na wysoką fachowość, wsparcie techniczne, dużą mobilność oraz dostosowanie do istniejących procesów utrzymania ruchu. Jeden z czytelników pochwalił dostawcę za dobrą ofertę sprzedaży, jednocześnie krytykując go za słaby serwis.

Jak wynika z ankiety, zdarzają się czytelnicy, którzy wyrażają negatywne opinie o dostawcach pomp, pisząc np.: brak profesjonalizmu oraz wiadomości technicznych. W świetle wyników ankiety można stwierdzić, że wielu odbiorców kupuje pompy wyłącznie u producentów.

Mocne i słabe podzespoły pomp

Redakcja Inżynierii i Utrzymania Ruchu Zakładów Przemysłowych poprosiła czytelników, aby wskazali mocne i słabe strony pomp, które używane są w ich firmach. Również i w tym przypadku zdania były podzielone. Użytkownicy podkreślają, że niektóre pompy pracują bezawaryjnie po 10–15 lat. Jednak aby to uzyskać, należy zadbać o odpowiedni dobór urządzenia. Chwalono pompy za trwałość oraz najwyższą jakość. Zwracano uwagę na dobre parametry techniczne, a także na sprawny autoryzowany serwis w kraju.

Jako elementy cechujące się największą trwałością wymieniano elementy ruchome. Istotną rolę odgrywa również wytrzymała konstrukcja zewnętrzna.

Jakie są zatem słabe części używanych pomp? Jako najczęstsze problemy w niektórych modelach podawano niską jakość uszczelnień. Inne utrudnienia to tuleje ochronne wału, kawitacja na wirnikach oraz głośna praca. Czytelnicy Inżynierii i Utrzymania Ruchu są zgodni w kwestii częstych awarii ułożyskowań.

Jeden z ankietowanych jako problem wymienił trudności z usunięciem drgań oraz skomplikowaną naprawę.

Co nowego w pompach

Ankieta przeprowadzana przez Inżynierię i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych objęła również swoim zasięgiem dostawców i producentów pomp. Zapytano w pierwszej kolejności o nowatorskie rozwiązania, jakie znajdują zastosowanie w dostępnych na rynku pompach. Firma Vogelsang podkreśla bezpulsacyjną technologię pracy rotorów Hiflo. Na uwagę zasługuje obudowa iniekcyjna, dzięki której zyskuje się obniżenie zużycia pompy. W urządzeniach tego dostawcy uwzględniono kasetowy, a zarazem kompletny zespół uszczelnienia. Warto zwrócić uwagę na obudowę szybkoserwisową, która w zdecydowany sposób ułatwia dostęp do pompy. Vogelsang zaznacza także łatwo wymienialne elementy robocze pompy.

W pompach ściekowych Homa z oferty firmy Tiga Pumps mogą być zamontowane systemy kontroli wibracji. Tym sposobem zyskuje się nie tylko bieżące kontrolowanie stanu technicznego urządzenia, ale również wykrywanie sytuacji, które wskazują na ryzyko wystąpienia awarii. W pompach odwodnieniowych Pumpex istotną rolę odgrywa układ Softdrive. Jest to system łagodnego rozruchu oraz pełnego zabezpieczenia pompy. Dzięki niemu możliwa jest praca pomp o większych mocach, bez konieczności używania osobnych instalacji zabezpieczających.

W pompach ciepłowniczych typu POe MEGA Leszczyńskiej Fabryki Pomp uwzględniono przetwornice częstotliwości, które poprzez zmianę prędkości obrotowej silników znacząco przyczyniają się do obniżenia zużycia energii elektrycznej. Zmianę parametrów i ich odczyt może odbywać się zdalnie za pomocą pilota pracującego w podczerwieni. W elektronicznych pompach (np. ERGA, EFEKTA, MAXIMA) przewidziano silniki synchroniczne z rotorem wykonanym z magnesów trwałych i komutacją elektroniczną, dzięki czemu zyskuje się wyższą sprawność. Pompy obiegowe bezdławnicowe typu Por, które przeznaczone są zwłaszcza do instalacji centralnego ogrzewania w domkach jednorodzinnych, dostępne są także z udoskonalonymi silnikami energooszczędnymi. Elementy żeliwne pomp jednostopniowych typu PJM oraz typu PML na życzenie klienta są zabezpieczane przed korozją zarówno od strony pompowanego medium, jak i od zewnątrz, poprzez nakładanie powłoki metodą zanurzeniową na linii malowania kataforetycznego.

Grupa Powen-Wafapomp wprowadziła na rynek innowacyjne produkty, takie jak na przykład pompy zatapialne o wysokich parametrach (wydajność do 6000 m3/h, wysokość podnoszenia do 300 m) w tym unikalne, wielostopniowe pompy zatapialne przystosowane do pracy na mediach zanieczyszczonych. Są to pompy zatapialne typoszeregów OZ, OWZ i OSZ. Istotną rolę odgrywają nowe rozwiązania materiałowe, jak na przykład opracowane we własnym zakresie staliwo MTL26 cechujące się wysoką odpornością na erozję. Wdrożono także do produkcji typoszereg pomp przeznaczonych dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego zaprojektowany zgodnie ze światowym standardem API 610.

Jak są dobierane parametry

Jak wiadomo, podstawowym parametrem pomp jest wydajność. Jest ona mierzona w objętości przepompowanej cieczy na jednostkę czasu. Nie mniej ważna pozostaje również wysokość podnoszenia (lub maksymalne ciśnienie). Ważną cechą pompy jest jej moc, obliczana jako iloczyn wysokości podnoszenia i wydajności.

Właściwy dobór pompy to przede wszystkim uwzględnienie parametrów ściśle dostosowanych do potrzeb aplikacji. Medium, które jest transportowane, powinno być dostarczone do punktu odbioru z oczekiwanym ciśnieniem. Każda pompa cechuje się pewnym przedziałem wydajności i wysokości podnoszenia, w którym może pracować.

Firma Vogelsang, dobierając pompę, w pierwszej kolejności określa typ i wielkość urządzenia. Parametry te są zależne od przepływu. Nie mniej istotne właściwości to również obroty wału pompy, na co wpływa gęstość oraz lepkość medium. Następnie, w zależności od pożądanego ciśnienia tłoczenia, dobierana jest moc napędu. Nie mniej istotny pozostaje również dobór materiału, z którego wykonana jest pompa. Kluczową rolę odgrywa określenie stopnia agresywności chemicznej medium oraz stopnia jego abrazyjności. Typ zabudowy dobierany jest w zależności od sposobu podłączenia i dostępnego miejsca. Pozostałe rozwiązania konstrukcyjne są dostosowywane do lokalnych potrzeb instalacji. Na etapie doboru pompy uwzględnić należy również wyposażenie dodatkowe. Także i w tym przypadku brane są pod uwagę warunki pracy zarówno pompy, jak i całej instalacji.

W firmie Tiga Pumps proces doboru pompy przeprowadzany jest na kilka sposobów. Pierwszy z nich bazuje na punkcie pracy, obliczanym zgodnie z otrzymaną charakterystyką obecnej lub projektowanej instalacji oraz wymaganym przepływem. Kolejny sposób uwzględnia punkt pracy, który podawany jest przez klienta w oparciu o jego własne doświadczenia lub opis wcześniejszych rozwiązań.

W firmie Hydro-Vacuum za proces doboru pomp odpowiedzialny jest dział doradców technicznych. Tym sposobem odpowiedni typ pompy dopasowany jest do parametrów podanych przez klienta.

Leszczyńska Fabryka Pomp dobierając pompę uwzględnia możliwe zastosowania urządzenia, poznając indywidualne potrzeby, oferując optymalne rozwiązanie.

Grupa Powen-Wafapomp poprzez Biuro Sprzedaży uzyskuje od klienta wymagane dane techniczne posługując się odpowiednimi formularzami. W ramach specjalnej procedury wewnętrznej dane te są analizowane przez Biuro Konstrukcyjne, które przygotowuje propozycję techniczną. Propozycja ta jest przez Biuro Sprzedaży uzgadniana z klientem, który może zgłosić swoje uwagi.

Błędy przy doborze

W opinii firmy Tiga Pumps użytkownicy mają często przewymiarowane pompy, jako pozostałość po większych instalacjach. Nie są dobierane wtedy pompy właściwe dla zredukowanych parametrów, lecz idealne zamienniki starych urządzeń. Bardzo często zdarza się także, że klienci dodają „zapas” do dobranych już urządzeń, co często może być przyczyną pracy pomp poza charakterystyką oraz wibracji i uszkodzeń. Firma Tiga Pumps zwraca uwagę, że użytkownicy niejednokrotnie dobierając pompę kierują się ceną, a nie aspektami technicznymi. Zaznacza się, że tania pompa, poprzez energochłonność i awaryjność, może być wielokrotnie droższa od produktu profesjonalnego.

Firma Vogelsang zwraca uwagę na użytkowanie urządzeń poza ich charakterystyką. Pompy nie powinny pracować przy niskiej sprawności objętościowej i całkowitej. Niejednokrotnie zdarza się, że klienci oszczędzają na wersji kwasoodpornej w przypadku aplikacji z agresywnymi mediami. Istotne jest odpowiednie zabezpieczenie przed suchoobiegiem i nadciśnieniem. Zdarza się, że pompa jest dobierana przy nieznajomości dokładnych parametrów pompowanego medium. Chodzi przede wszystkim o obciążenie wtrąceniami, czy też agresywność chemiczną przy różnych mieszaninach.

Kilka przykładów

Pompy z serii DP przeznaczone są do transportowania proszków, które łatwo poddają się fluidyzacji. Materiał za pomocą pompy może być transportowany hermetycznie ze zbiornika, bezpośrednio do procesu. Konstrukcja urządzenia zapewnia odpowiednie parametry oraz łagodny przepływ, który nie uszkadza transportowanego medium. Istotną rolę odgrywa również kompaktowa budowa, umożliwiająca łatwe przemieszczanie urządzenia. Pompa znajduje zastosowanie przede wszystkim w przemyśle związanym z produkcją tworzyw sztucznych, chemii organicznej, wyrobów farmaceutycznych, a także produktów spożywczych. Urządzenie może być wykonane z aluminium, odlewu stalowego oraz polerowanej stali nierdzewnej.

Modele RJ i RJM to jednoosiowe pompy rotacyjne, które najczęściej znajdują zastosowanie przy przetłaczaniu bardzo lepkich i gęstych substancji w temperaturze do 80ºC. Część roboczą stanowi obrotowy element, kształtem przypominający elipsę. Współpracuje on z wahaczem oddzielającym część wlotową od wylotowej korpusu. Modele te często stosowane są w cukrowniach do transportu cukrzycy, melasy i rozcieńczonego błota defakosaturacyjnego. Zastosowanie obejmuje także przetwórnie owocowe oraz gorzelnie i browary. Modele RJ i RJM są częstymi elementami linii technologicznych do transportowania smarów, olejów mydła oraz kleju.

Interesujące rozwiązania stanowią pompy higieniczne z oscylującym tłokiem. Zostały one zaprojektowane z myślą o przemyśle kosmetycznym i spożywczym. W konstrukcji urządzenia przewidziano szereg rozwiązań, które mają na celu ułatwienie częstego mycia i zmiany pompowanego produktu. Urządzenia tego typu są w pełni samozasysające. Materiał wykonania stanowi stal nierdzewna. Jako zalety wymienić należy również brak uszczelnień, przy jednoczesnym braku wycieków. Medium tłoczone jest w bardzo delikatny sposób. Tym sposobem transportowany materiał nie jest niszczony. Pompy tego typu są w stanie opróżnić rurociąg po zakończeniu procesu pompowania. Istnieje możliwość ułożenia portów ssawnego/tłocznego według preferencji użytkownika. Ważną cechą urządzeń jest łatwe mycie ręczne. Pompa jest również przystosowana do mycia w systemie CIP lub przegrzaną parą.