Ponad 114 mln zł na inwestycje w działaniu 4.2 PO IG przyznane

  21 firm z 9 województw otrzyma w sumie ponad 114 mln zł dotacji na stymulowanie swojej działalności badawczo-rozwojowej oraz rozwój wzornictwa przemysłowego. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z całej Polski, pierwotnie planowany budżet został zwiększony o ponad połowę. Dzięki temu wszystkie pozytywnie zaopiniowane wnioski otrzymają dofinansowanie.

  W ramach trwającej do 19 lutego I rundy naboru wniosków w działaniu 4.2 PO IG Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego w sumie zgłoszonych zostało 47 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 244 mln złotych. Ponieważ ocenę formalną i merytoryczną pozytywnie przeszło 21, ubiegających się o nieco ponad 114 mln złotych, PARP, MG i MRR podjęły decyzję o zwiększeniu dostępnego w tej rundzie naboru budżetu dla działania o sumę pozwalającą uzyskać dotację wszystkim pozytywnie zaopiniowanym wnioskom – czyli o ok. 41 mln złotych. 

  – Działanie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy wnioskowali w sumie o ok. 244 mln złotych. To ponad 4-krotnie więcej niż planowaliśmy zakontraktować w tej rundzie naboru – mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP. – Trzymając się ściśle pierwotnego budżetu, dofinansowanie otrzymałoby jedynie 9 projektów, a dla 12 kolejnych., także bardzo dobrych, zabrakłoby pieniędzy. Dlatego w konsultacji  z MG i MRR postanowiliśmy zwiększyć dostępne środki, tak aby każdy pozytywnie zaopiniowany projekt otrzymał unijne wsparcie – dodaje Monika Karwat-Bury.

  Wśród 21 pozytywnie zaopiniowanych znalazły się wnioski jedynie z 9 województw. Wnioski mogli składać przedsiębiorcy z całej Polski, ale ponad połowa z nich zawierała błędy formalne lub merytoryczne. Jeżeli zostaną one tylko wyeliminowane to nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorcy ci ponownie ubiegali się o dotacje w kolejnych runach naboru, ani żeby kolejni przedsiębiorcy występowali z nowymi projektami. – Budżet działania 4.2 nie jest przyporządkowany terytorialnie, dlatego dotacje mogą dostać firmy z każdego województwa, z całej Polski. Liczy się kolejność zgłoszeń oraz dobre przygotowanie wniosku – podsumowuje Monika Karwat-Bury.

  Budżet Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 przewiduje na realizację projektów w ramach Działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego dotacje w wysokości 186 mln euro. O dofinansowanie swoich  projektów mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać działalność badawczo-rozwojową, bądź opracować i wdrożyć u siebie wzory przemysłowe, czy usługowe. Pieniądze z dotacji mogą być tutaj wydatkowane m.in. na opłacenie usług doradczych, szkoleniowych, zakup środków trwałych, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych.

  Kolejna, druga tura naboru wniosków w ramach działania 4.2 dobiega właśnie końca i również cieszyła się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Już po paru dniach od rozpoczęcia naboru, czyli 15 czerwca, suma wnioskowanych dotacji przekroczyła 130 proc.  zaplanowanego budżetu.  Ostatnie wnioski przyjmowano 22 czerwca 2009 r. Od 14 września br. zacznie się nabór wniosków w ramach tury trzeciej.

  www.parp.gov.pl

  Wartość dofinansowania wniosków zatwierdzonych poszczególnych województwach w pierwszym konkursie w ramach Działania 4.2 PO IG

   

  Liczba złożonych wniosków w podziale na województwa