Ponad 4 proc. wzrost produkcji prądu w 2011 roku

  W 2011 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce wzrosła o 4,36 proc., a jej zużycie o 1,88 proc. – wynika z danych PSE Operator.

  PSE Operator opublikował informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 roku i w całym 2011 roku w porównaniu z analogicznymi danymi dotyczącymi 2010 roku.

  Z przedstawionych danych wynika, że w 2011 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 163 153 GWh , co oznacza, że była większa niż w 2010 roku o 4,36 proc. Natomiast zużycie energii elektrycznej w Polsce wyniosło w 2011 roku według danych operatora systemu przesyłowego 157 910 GWh, co oznacza, że było większe niż w 2010 roku o 1,88 proc.

  Dane PSE Operator pokazują, że elektrownie zawodowe cieplne na węgiel kamienny w 2011 roku wyprodukowały 90 811 GWh energii elektrycznej , co oznacza w stosunku do 2010 roku wzrost produkcji o 1,79 proc. Natomiast elektrownie zawodowe na węgiel brunatny w 2011 roku wytworzyły 53 623 GWh, co oznacza w stosunku do 2010 roku wzrost produkcji o 8,42 proc.

  Elektrownie wiatrowe, także według danych operatora, w 2011 roku wyprodukowały 2 798 GWh energii wobec 1300 GWh rok wcześniej. Elektrownie gazowe w minionym roku wytworzyły zaś 4 355 GWh wobec 4167 GWh w 2010 roku. Ubiegłoroczna produkcja elektrowni wodnych wyniosła zaś 2529 GWh wobec 3 268 GWh w 2010 roku .

  Saldo wymiany zagranicznej energii elektrycznej wyniosło w 2011 roku minus 5243 GWh, co oznacza, że o tyle eksport prądu był większy od importu. W 2010 roku saldo wymiany zagranicznej energii elektrycznej wyniosło minus 1354 GWh.

  www.wnp.pl