Ponad miliard złotych na inwestycje w Zakładach Azotowych Puławy

  Zakończony niedawno rok obrotowy 2010/2011 był drugim z rzędu rokiem, w którym wydatki inwestycyjne w ZA Puławy przekroczyły poziom 300 mln zł. Plan na rok 2011/2012 przekracza inwestycje o wartości 383 mln zł. Ich realizacja oznaczać będzie, że w ciągu trzech lat Puławy zainwestują ponad miliard złotych.

  Puławy to obecnie najwięcej inwestująca polska spółka chemiczna. Jak tłumaczy spółka: zrealizowane inwestycje, zwiększające potencjał produkcyjny zakładu i poprawiające efektywność pracy instalacji są jednym z głównych czynników mających istotny wpływ na zbudowanie wyniku finansowego spółki w minionym roku obrotowym.

  Ogółem wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w roku 2010/2011 na kwotę ponad 306,5 mln zł.

  Spółka przez cały rok realizowała swój szeroko zakrojony program inwestycyjny. Zakończone zostały cztery projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 300 mln zł. Nakłady poniesione w IV kwartale wyniosły 71,8 mln zł. Główne projekty inwestycyjne realizowane przez Zakłady Azotowe Puławy w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku to: instalacja odsiarczania spalin, nowy stokaż amoniaku, instalacja do produkcji nawozów stałych na bazie mocznika i siarczanu amonu.

  Wartość tych zadań to ponad 450 mln zł. Zostaną one zakończone w roku obrotowym 2012/2013. W realizacji jest również budowa instalacji do produkcji nawozów płynnych na bazie mocznika i siarczanu amonu z budżetem 69,5 mln zł i terminem realizacji w I półroczu 2013 r.

  Obecnie Puławy realizują siedem dużych projektów inwestycyjnych, których łączny budżet wynosi blisko 619 mln zł.