Porady przy wyborze warsztatu naprawczego dla silnika elektrycznego

Rozważając różnice wynikające z poziomu umiejętności, rodzaju wyposażenia i listy stosowanych procedur dla każdego warsztatu naprawczego, zaleca się, aby wymienione wskaźniki umieścić wysoko na liście kryteriów decydujących o zapewnieniu właściwej konserwacji silnika.

Profesjonalne warsztaty spełniają wysokie wymagania jakościowe i mogą być również dodatkowo certyfikowane przez znane firmy inżynieryjne. Przed wysłaniem kolejnego silnika elektrycznego do naprawy należy sprawdzić dostawcę usług serwisowych i porównać wyniki z podstawowymi wskaźnikami wydajności.

W jaki sposób twój warsztat naprawczy wykonuje testowanie zgodności?

Nowoczesny test zgodności jest cechą charakterystyczną profesjonalnego warsztatu. Wykonuje się go w celu łatwiejszego wprowadzenia silnika w zgodność ze standardami ustanowionymi przez właściciela lub przez warsztat. Testowanie może być zasadniczo zaklasyfikowane do dwóch kategorii: mechanicznej i elektrycznej.

Najlepsze praktyki mechanicznego testowania zgodności wymagają przeprowadzenia analizy spektrum wibracji, do którego z kolei potrzebny jest tester wibracji, a także wyważania dynamicznego elementów wirujących, które musi być przeprowadzone na skalibrowanej maszynie wyważającej.

Do najlepszych praktyk elektrycznego testowania zgodności zaliczamy testy izolacji, opór drutu i pomiary strat w rdzeniu. Aby przeprowadzić testy, warsztat musi mieć miernik oporności umożliwiający pomiar odporności na przepięcia i strat w rdzeniu. Badanie przepięcia jest jedynym testem, który może wykryć międzyzwojową degradację izolacji – najczęściej występujący defekt elektryczny.

Zakupienie urządzeń testujących tego typu jest znaczną inwestycją finansową. Ich dostępność, kalibracja i sposób wykorzystania świadczy o wysokim poziomie i profesjonalizmie warsztatu. Wszystkie testy zgodności muszą być starannie udokumentowane i dostępne dla użytkownika na żądanie. Warsztaty naprawcze nie powinny nigdy iść na łatwiznę w przypadku testów zgodności – nie mogą pozwolić na to, aby do fabryki trafiły niesprawne i wadliwe silniki.

Czy twój warsztat stosuje pisemne procedury naprawcze?

Pisemne procedury naprawcze są przemyślanymi działaniami serwisowymi, które gwarantują, że naprawa silnika zostanie przeprowadzona w ten sam sposób, niezależnie od osoby przydzielonej do tego zadania.

Każda czynność podczas naprawy silnika powinna mieć swoją procedurę. Często procedury są udokumentowane w formie podręcznika. Kierują one każdym krokiem procesu naprawy – zaczynając od formy dostarczenia silnika do warsztatu; w jaki sposób silnik jest oznaczony, sprawdzony i rozebrany na części; gdzie części do silnika są przechowywane, aż po zakończenie naprawy, testowanie zgodności i dostarczanie silnika z powrotem do klienta.

Czy twój warsztat jest czysty i dobrze zorganizowany?

Niechlujne miejsce pracy niekorzystnie wpływa na stan silników elektrycznych w czasie naprawy. Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu mogą dotrzeć do ważnych części silnika, takich jak łożysko, uszczelnienia, a także mogą wniknąć do stosowanych środków smarnych. Powodują one obniżenie niezawodności i skrócenie okresu eksploatacji.

Czystość, dobre oświetlenie i odpowiednie procedury magazynowania są najważniejszymi czynnikami ułatwiającymi specjalistyczne naprawy silników elektrycznych. Wykwalifikowane warsztaty naprawcze montują silniki w wydzielonym czystym pomieszczeniu w celu zminimalizowania ryzyka powstania zanieczyszczenia.

Czy twój warsztat naprawczy posiada certyfikat?

Certyfikaty naprawy silników elektrycznych mogą być przyznane przez profesjonalne firmy inżynieryjne. Proces ten jest intensywny i wymagający – może trwać przez większą część roku. Warsztat, który zdobędzie certyfikację, może domagać się umieszczenia firmy na czołowej pozycji w swojej kategorii serwisowej.

Certyfikowany warsztat wykonuje wszystkie czynności według ściśle dobranych procedur, stosuje wyrafinowane testy zgodności, a także zatrudnia doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Takie działania ostatecznie wpływają korzystnie na klientów warsztatu dzięki zwiększeniu niezawodności silników i wydłużeniu okresu ich eksploatacji.

Trafny przykład

Oddział firmy IPS z Waszyngtonu w ostatnim czasie zdobył taki certyfikat. – Mieliśmy zapytania odnośnie certyfikacji od kilku bardzo ważnych klientów – stwierdza manager centrum obsługi IPS Walt Fryburg. – Poszukiwaliśmy również elementu marketingowego, który wyróżni nas na rynku.

 Podczas procesu certyfikacji IPS dokonał znaczących usprawnień w i tak doskonale działającym systemie. Warsztat zakupił nowe urządzenia, takie jak mikrometry i wskaźniki do mierzenia średnic elementów obrotowych, a także nagrzewnice indukcyjne, które automatycznie demagnetyzują łożyska.

– Zmodyfikowaliśmy nasze systemy tak, aby spełnić wymogi i standardy firmy certyfikującej – stwierdza Fryburg. – Dla przykładu postawiliśmy ścianę, która odizolowała miejsce oczyszczania od miejsca nawijania cewki. Działanie to zminimalizowało możliwość powstawania zanieczyszczeń w powietrzu.

Fryburg stwierdza, że modyfikacje i usprawnienia warsztatu naprawczego podniosły poziom niezawodności operacji przeprowadzanych przez klientów.

– Kopalnie węgla mierzą niezawodność na podstawie wskaźnika dostępności – mówi Fryburg. – Przed procesem certyfikacji jeden z naszych klientów miał wskaźnik dostępności na poziomie 90 procent. Dzięki wykonaniu profesjonalnych napraw silników przeprowadzonych przez naszą firmę kopalnia zwiększyła dostępność silników do 99%, oszczędzając w ten sposób miliony dolarów rocznie.

Artykuł pod redakcją Michała Piłata