Poznań zaprasza na Poleko

  Kolejna edycja Salonu Czystej Energii, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 24-27 listopada w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2009, zgromadzi około stu wystawców z Polski i zagranicy.

  Salon Czystej Energii, jedna z największych w kraju imprez targowych poświęconych technologiom i produktom związanym z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, odbędzie się w tym roku już po raz dziewiąty. Wśród wystawców salonu licznie reprezentowane będą przedsiębiorstwa oferujące instalacje do produkcji biogazu, technologie pozyskiwania energii z odpadów, kolektory słoneczne, pelety i pompy ciepła – informuje dyrektor Agata Dutka. Salon organizowany jest we współpracy z izbami i stowarzyszeniami zajmującymi się propagowaniem energetyki odnawialnej: Polską Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej, Polskim Stowarzyszeniem Biogazu, Stowarzyszeniem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Polską Izbą Biomasy, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Polskim Towarzystwem Energetyki Słonecznej. Na stoiskach tych organizacji eksperci będą udzielać informacji na temat nowości w technologiach wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

  Kluczem do sukcesu Salonu Czystej Energii jest niespotykana gdzieindziej tak liczna obecność przedstawicieli samorządów lokalnych i zakładów komunalnych – mówi dyrektor targów POLEKO Agata Dutka. Każdego roku targi POLEKO odwiedza około 20.000 osób, z czego jedną czwartą stanowią samorządowcy i specjaliści z zakresu gospodarki komunalnej, poszukujący na targach najnowszych rozwiązań pomocnych w realizacji zadań stojących przed jednostkami administracji samorządowej. To właśnie gminy będą odgrywać istotną rolę w realizacji przyjętych przez nasz kraj zobowiązań wynikających z podpisanego w tym roku unijnego pakietu klimatycznego zwanego Pakietem „3×20”.

   

  Targi POLEKO, w ramach których odbywa się Salon Czystej Energii, to największe targi ochrony środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród wystawców POLEKO 2009 są wiodące firmy z branż obecnych w tematyce targów. POLEKO cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony firm z zagranicy. Podobnie jak w latach poprzednich ekspozycję uatrakcyjnią oficjalne wystąpienia narodowe organizowane pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych.

  Ekspozycja targów POLEKO obejmuje następujące sektory branżowe: Woda i ścieki, Energia, odnawialne źródła energii, Odpady i recykling, Utrzymanie czystości i porządku, Powietrze, hałas i wibracje, Zmiany klimatu, Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz Edukacja ekologiczna.

  W ramach POLEKO 2009 poza Salonem Czystej Energii wydzielone zostaną także inne ekspozycje specjalne znane już z poprzednich edycji tych targów: Salon Recyklingu – obejmujący tematykę odzysku odpadów, Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz Nauka dla Środowiska

  Targom POLEKO towarzyszyć będą w tym roku Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA i Targi dla Gmin, Miast i Regionów GMINA, które będą dodatkowym magnesem dla publiczności związanej z administracją samorządową.

  Salonowi towarzyszyć będzie szereg specjalistycznych konferencji i seminariów. Podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się Forum Czystej Energii – cykl codziennych seminariów poświęconych najnowszym rozwiązaniom z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Udział w forum jest bezpłatny. Tematyce energii poświęcona będzie także doroczna debata organizowana w trakcie POLEKO. Tym razem tematem dyskusji będzie „Energia z odpadów – wymysł czy konieczność”. Ważnym wydarzeniem dotyczącym tej tematyki będzie konferencja „Innowacyjna energetyka dla rolnictwa”. Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna będzie również głównym tematem Polsko-Niemieckich Spotkań Innowacyjnych oraz innych seminariów i warsztatów organizowanych w trakcie targów POLEKO. Szczegółowy program targów wkrótce na stronie www.poleko.mtp.pl.

  Organizatorzy zapraszają na strony internetowe targów (www.poleko.mtp.pl), gdzie zamieszczane są najświeższe informacje na temat ekspozycji i programu wydarzeń. Tutaj znajduje się też formularz rejestracyjny dla zwiedzających – jego wypełnienie pozwoli na skrócenie czasu załatwiania formalności podczas wstępu na targi oraz uprawnia do zniżki przy zakupie biletu.