Pozyskiwanie 
kadry technicznej

  Fot. Fotolia

  Przedstawiamy sześć najważniejszych wniosków z badania dotyczącego sposobów pozyskiwania kadry technicznej w polskich zakładach przemysłowych, przeprowadzonego wśród czytelników magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

  1. Podjęte kroki

  W celu pozyskania kadry technicznej w zakładach respondentów podjęte zostały następujące działania: ogłoszenia zamieszczane w Internecie (73%), kontakty ze szkołami technicznymi (48%), kontakty ze szkołami wyższymi (42%), uruchomienie/rozszerzenie praktyk (39%), korzystanie z agencji pośrednictwa pracy (36%), wdrożenie/zwiększenie szkoleń w miejscu pracy (27%). Ponadto korzystano z serwisów społecznościowych specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych (24%) oraz stosowano system poleceń pracowniczych – wynagrodzenie pieniężne za polecenie do pracy nowej osoby (24%).

  2. Dodatkowe działania

  Zdaniem ankietowanych dodatkowymi krokami, które warto podjąć w celu pozyskania kadry technicznej, są przede wszystkim: zwiększenie edukacji lub programów szkoleń (67%), na początku przedstawienie kandydatom ścieżki kariery zawodowej na każdym stanowisku (64%), podwyższenie płac początkowych (58%), zwiększenie świadczeń związanych np. z opieką zdrowotną oraz czasem wolnym (42%), a także poprawa warunków pracy (39%).

  3. Czynniki wpływające na niedobór kadry technicznej

  Źródłem problemów związanych z niedoborem kadry technicznej są obecnie: rozszerzanie produkcji, a w konsekwencji brak wykwalifikowanych pracowników do wypełnienia wakatów (61%); pracownicy odchodzący na emeryturę i brak wykwalifikowanej kadry mogącej zająć ich miejsce (45%); ograniczenia budżetowe (39%); brak – mimo wakatów – aktywnych poszukiwań nowych pracowników (21%); słaba komunikacja pomiędzy kierownictwem a personelem (15%).

  4. Konsekwencje niedoboru kadry technicznej

  W związku z problemami związanymi z pozyskiwaniem kadry technicznej pracodawcy muszą się liczyć z takimi następstwami, jak: spadek konkurencyjności/produktywności oraz słabsza innowacyjność i kreatywność (64%), zwiększona rotacja pracowników (52%), ograniczenie możliwości świadczenia usług klientom (48%) oraz wyższe koszty wynagrodzeń (30%).

  5. Przyczyny problemów w pozyskaniu kadry

  Pozyskanie kadry technicznej często nie jest łatwym zadaniem, głównie ze względu na brak odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów (73%) oraz brak doświadczenia kandydatów (61%). Źródłem problemów są także: zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów (42%), niechęć do zmiany miejsca zamieszkania (30%), starzejący się pracownicy (24%), brak jakichkolwiek kandydatów (21%), brak umiejętności komunikacyjnych – kompetencji miękkich (18%) oraz brak zasobów finansowych na rekrutację (15%).

  6. Rozwiązania alternatywne

  W związku z problemami związanymi z pozyskaniem kadry technicznej przedsiębiorcy często są zmuszeni do korzystania z usług firm zewnętrznych, najczęściej w takich obszarach, jak: utrzymanie ruchu (41%), zasoby ludzkie (38%), automatyka i sterowanie oraz prace inżynierskie (31%), a także informatyka w produkcji (13%).


  30% respondentów twierdzi, że z powodu problemów z pozyskiwaniem kadry technicznej nie doszło w ich zakładach do rozszerzenia działalności.

  2 na 3 osoby uważają, że najbardziej efektywnym sposobem podnoszenia kwalifikacji pracowników jest udział w szkoleniach wewnętrznych.

  20% ankietowanych jest zdania, że dobrym sposobem na pozyskanie kadry technicznej jest zwiększenie liczby lokalizacji, w których ogłaszane są wolne miejsca.


  Autorka: Agata Abramczyk